Антропология

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма по антропология е с изследователска насоченост. Тя осигурява специализирана подготовка за провеждане на теренни изследвания, аналитична, теоретична и приложна работа в областта на социокултурната антропология и социалните науки. Обучението е съобразено с последните постижения в науките за човека - понятия, концепции, идеи, методи и практики.

прочети още
Антропология