Теория и история на литературата

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага разнообразни интердисциплинарни подходи към литературното поле. Задава широк теоретически и исторически контекст на индивидуалните докторантски проекти. Осигурява възможности за изследователска работа, преподаване, участие в научни конференции, публикации в литературоведски издания.

прочети още
Теория и история на литературата