Визуално-пластични изкуства

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага интердисциплинарен и многопрофилен подход към конкретно научно изследване на докторанта в областта на изобразителните изкуства. Докторантите се запознават с методите на изследване, анализ на художествено-творческо произведение и преподаване в областта на визуално-пластичните изкуства.

Семинарите в програмата предлагат високоспециализирани професионални знания и практики в областта на историята на изкуството и визуално-пластичните изкуства.

прочети още
Визуално-пластични изкуства
  • проф. д-р Борис Сергинов VIPD103 Специализирани компютърни програми
  • доц. д-р Оксана Минаева HACD955 Образ, знак, символ в средновековната култура
  • доц. Михаил Чомаков VIPD101 Теория на творческия процес VIPD102 Класически, съвременни и алтернативни техники и технологии във визуално-пластичните изкуства VIPD105 Класически и съвременни практики при проектиране на художествено произведение в областта на визуално-пластичните изкуства