Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява базова и специализирана подготовка, която интегрира теоретичните постижения по стратегически мениджмънт, лидерството и бизнес администрацията с научното приложение на моделите за управление и механизмите за функциониране на корпоративното знание, като концептуален, организационен ресурс и конкурентно преимущество на съвременните компании в глобализиращия се свят на бизнеса.

Приложеният подход на интеграция и специализация дава възможност за разработване на широк спектър от теми за докторски дисертации в следните области на бизнес администрацията: стратегически мениджмънт, лидерство, организационно поведение, управление на човешките ресурси, управление на маркетинга, управление на проекти, управление на риска и промяната, управление на туризма, бизнес комуникации, бизнес инвестиции, бизнес среда и бизнес контролинг.

прочети още
Бизнес администрация