Наказателно право

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти и изследователи в областта на наказателното право. Тя има теоретично-изследователски и приложен характер, образователна и изследователска насоченост в областта на наказателното право на докторско равнище.

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта в областта на наказателното право.

прочети още
Наказателно право
  • проф. д-р Веселин Вучков LAWD114 Актуални въпроси на Наказателния процес
  • доц. д-р Ралица Костадинова LAWD110 Проблеми на Наказателното право(Обща част) LAWD111 Проблеми на Наказателното право(Особена част) LAWD112 Научно изследване в сферата на Наказателното право LAWD113 Сравнително Наказателно право