Стратегии и политики на сигурност

Кратко представяне на програмата:

Програмата е ориентирана върху динамиката на промените в сигурността и върху съвременните предизвикателства към нея. Целта е да се подготвят млади учени, които да работят в областта на развитие на теоретичната основа на науките по сигурността, в сферата на информационно-аналитичната дейност, както и в модернизиране на образованието по проблемите на сигурността. Бъдещите студенти ще бъдат набирани сред най-изявените наши студенти в тази сфера, както и студенти, завършили подходящи програми в другите български и чуждестранни университети.

прочети още
Стратегии и политики на сигурност