Изкуствознание и визуални изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага широкопрофилен и интердисциплинарен подход към конкретното научното изследване на докторанта. Докторантите се запознават с методологията и методите на изследване и преподаване в областта на изкуствознанието, визуалните изследвания и културата.

Семинарите в програмата предлагат многостранно и високоспециализирано професионално знание в областта на историята на изкуството, визуалните изследвания и културата.

прочети още
Изкуствознание и визуални изследвания
  • проф. Петя Александрова, д.н. HACD964 Взаимоотношения между визуалните и аудио-визуалните изкуства (театър, кино, нови медии) през ХХ и ХХІ век
  • проф. д-р Ирина Генова HACD954 Докторски семинар "Изкуствознание и визуални изследвания" HACD960 Визуалният образ. Образ и визуални медии HACD980 Подготовка на изследователски текст в областта на изкуството
  • доц. Боян Манчев, д.н. HACD954 Докторски семинар "Изкуствознание и визуални изследвания" HACD958 Културни трансформационни сили след Втората световна война HACD959 Образ, знак, символ в изкуството HACD960 Визуалният образ. Образ и визуални медии
  • доц. д-р Илия Кожухаров HACD963 Графична реклама във визуалната среда – ролята на новите медии
  • доц. д-р Калина Христова HACD963 Графична реклама във визуалната среда – ролята на новите медии
  • доц. д-р Оксана Минаева HACD954 Докторски семинар "Изкуствознание и визуални изследвания" HACD967 Контакт, връзки и взаимодействие на средновековното българско изкуство
  • доц. д-р Татяна Шалганова HACD961 Иконография на царската идеология в Древна Тракия
  • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACD959 Образ, знак, символ в изкуството HACD967 Контакт, връзки и взаимодействие на средновековното българско изкуство