Археологически изследвания и археометрия

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава възможност на базата на придобитата вече квалификация да се развият на по-висок етап практическите и теоретическите знания на докторанта. Същевременно с това се предоставя възможност за формиране и реализиране на собствени изследователски цели.

прочети още
Археологически изследвания и археометрия
  • проф. Иван Гацов, д.н. ARHD203 Специализиран курс по праистория
  • доц. д-р Биляна Костова ARHD113 Геоархеология ARHD201 Методология и методики на археологическите изследвания
  • доц. д-р Боян Думанов ARHD114 Специализиран курс по археология на Великото преселение на народите ARHD115 Специализиран курс по Средновековна археология ARHD205 Историческа интерпретация на археологически паметници
  • доц. д-р Живко Лефтеров ARHD205 Историческа интерпретация на археологически паметници
  • доц. д-р Илиян Боянов ARHD110 Специализиран курс по римска археология ARHD111 Специализиран курс по археология на Древна Елада ARHD112 Специализиран курс по антична и средновековна нумизматика ARHD201 Методология и методики на археологическите изследвания
  • доц. д-р Майя Василева ARHD109 Специализиран курс по анатолийска археология
  • ..... ..... ARHD120 Археологическа школа по праистория ARHD221 Археологическа школа по анализ на костен материал ARHD222 Археологическа школа по тракийска археология ARHD321 Школа по археометрия