Национална и международна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за риска, геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, корпоративно и фирмено разузнаване, основи на сигурността, кризисен мениджмънт, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност. Програмата има две специализации:

- Вътрешна сигурност;

- Международна сигурност, миграция, дипломация.

прочети още
Национална и международна сигурност
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM105 Международно хуманитарно право NISM112 Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM223 Еволюция на международното мироопазване NISM270 Проект: Гражданско-военно отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM286 Проект: Еволюция на международното мироопазване
 • проф. Николай Радулов, д.н. NISM115 Разузнавателен анализ NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност NISM283 Проект: Разузнавателен анализ NISM287 Проект: Изграждане и управление на системи за сигурност
 • проф. Тодор Коларов, д.н. DDSM105 Международно хуманитарно право NISM220 Човешката сигурност NISM240 Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства NISM282 Проект: Човешката сигурност NISM306 Аспекти на сигурността в международното публично право и право на ЕС NISM307 Борба с екологичната престъпност NISM325 Стаж: Министерство на външните работи
 • проф. д-р Венелин Георгиев CTRM162 Проект: Анализ на сигурността в информационното пространство NISM215 Анализ на сигурността в информационното пространство NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност NISM287 Проект: Изграждане и управление на системи за сигурност
 • проф. д-р Веселин Вучков CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM161 Проект: Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес
 • проф. д-р Николай Арабаджийски NISM233 Полицейско право NISM335 Стаж: Министерство на вътрешните работи
 • доц. д-р Валентин Радев CTRM122 Несмъртоносни оръжия
 • доц. д-р Йордан Бакалов NISM335 Стаж: Министерство на вътрешните работи
 • доц. д-р Йордан Дойков NISM111 Основи на сигурността NISM112 Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM129 Международни отношения и сигурност NISM269 Проект: Основи на сигурността NISM270 Проект: Гражданско-военно отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM272 Проект: Международни отношения и сигурност
 • доц. д-р Марин Станчев CTRM110 Проект: Оцеляване в терористична среда CTRM145 Оцеляване в терористична среда NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM271 Проект: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
 • доц. д-р Михаел Димитров NISM116 Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM131 Корпоративно и фирмено разузнаване NISM202 Културното наследство на България и националната сигурност NISM203 Проект: Културното наследство на България и националната сигурност NISM222 САЩ, НАТО и Русия NISM224 Геополитика и сигурност NISM271 Проект: Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM274 Проект: Геополитика и сигурност NISM277 Сигурност и сътрудничество в европейското пространство NISM285 Проект: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
 • доц. д-р Румен Петров NISM214 Психология и сигурност
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров NISM202 Културното наследство на България и националната сигурност NISM203 Проект: Културното наследство на България и националната сигурност
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова NISM220 Човешката сигурност NISM277 Сигурност и сътрудничество в европейското пространство NISM282 Проект: Човешката сигурност NISM307 Борба с екологичната престъпност NISM325 Стаж: Министерство на външните работи
 • гл. ас. д-р Росица Гичева NISM202 Културното наследство на България и националната сигурност NISM203 Проект: Културното наследство на България и националната сигурност
 • ас. д-р Петър Арабаджийски NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • д-р Ана Филибева CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM161 Проект: Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес NISM233 Полицейско право
 • д-р Ангел Апостолов NISM122 Водене на преговори в сферата на сигурността
 • д-р Вероника Стоилова NISM240 Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
 • д-р Калчо Таушанов NISM231 Основи на разузнаването
 • д-р Красимир Желязков NISM133 Основи на контраразузнаването