Сравнително изкуствознание

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по общество и изкуство в Средновековието, градско пространство и културна памет, модернизъм и постмодернизъм в изкуството, храмово пространство и монументална живопис, иконография, европейските авангарди в изкуството, културна памет и градска среда. Извънаудиторните учебни форми включват практики, проекти, стаж в музей, галерия, медия.

прочети още
Сравнително изкуствознание
  • проф. д-р Ирина Генова HACM143 Съвременни истории / следистории на изкуството HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст HACM168 Проект: Модернизация на художествения живот HACM200 Практика: Графика HACM208 Модерно изкуство и техники за тиражиране - графика, полиграфия, фотография в България HACM253 Модернизация на художествения живот от създаването на независимата българска държава до Втората световна война HACM254 Проект: Съвременни истории HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия HACM322 Съвременни форми във визуалното изкуство
  • доц. Боян Манчев, д.н. HACM143 Съвременни истории / следистории на изкуството HACM254 Проект: Съвременни истории HACM266 Религия и политика HACM267 Проект: Религия и политика HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия HACM321 Философско-естетически концепции за изкуството HACM322 Съвременни форми във визуалното изкуство HACM360 Демонологията в изобразителното изкуство HACM905 Практика: Съвременно изкуство
  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM280 Европейските авангарди в изкуството на XX век
  • доц. д-р Наталия Христова HACM196 Българската карикатура HACM209 Политика и художествени образи
  • доц. д-р Оксана Минаева HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници HACM361 Пътят на Коприната: изкуство и култура
  • доц. д-р Татяна Шалганова HACM121 Изобразителният текст на мита HACM165 Експертиза на антични, тракийски и средновековни паметници
  • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACM122 Иконография и изобразителен текст HACM130 Храмово пространство и монументална живопис HACM155 Проект: Експертиза на икони HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM270 Семинар: Пътуващ семинар културно наследство HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия HACM370 Семинар: Средновековно и Възрожденско изкуство
  • гл. ас. д-р Росица Гичева HACM195 Изкуство и арттерапия HACM197 Изкуство и невропсихология HACM198 Семинар: Изкуство и невропсихология HACM256 Семинар: Сравнително изкуствознание HACM270 Семинар: Пътуващ семинар културно наследство HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия HACM344 Мистериални култове в античността HACM900 Практика: Изкуство на Античността
  • ас. д-р Тодор Петев HACM194 Педагогика на образите HACM269 Семинар: Педагогика на образите HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство HACM273 Рембранд и неговата епоха HACM306 Стаж: Работа в музей и галерия