Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТОНРЕЖИСУРА" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: тонрежисура, звукови технологии, софтуерни решения в музикалното студио, електронен звук, звуков монтаж, аудиодизайн на звук, синтез на звук, мастеринг, звук в киното и телевизията, компютърно моделиране на звуковата картина. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява. Изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, са допълнителен стимул за непрекъснатото въведение на новите технологии и връзката с научните открития в учебния процес. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

Продължителност на програмата: 2 семестъра (за студенти завършили бакалавър по тонрежисура) и 2 семестъра и подготвителен модул за студенти от други професионални направления.

прочети още
Тонрежисура
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUCB056 Практика - І част MUCB066 Стаж - І част MUSM284 Звук в киното и телевизията
 • проф. д-р Георги Петков MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUSB451 Инструментознание MUSB730 Компютърни нотни програми - I част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUCB066 Стаж - І част
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSM359 Музикален софтуер за звукова обработка MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM713 Звукови технологии II част MUSM715 Компютърен синтез на музикални картини MUSM718 Практика: Компютърно музициране на концерт II част MUSM719 Практика: Компютърно музициране в студио II част MUSM723 Цифрова обработка на звуковия сигнал
 • проф. Людмил Христов MUSM284 Звук в киното и телевизията
 • доц. д-р Ангел Заберски MUCB066 Стаж - І част
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов MUSM611 Цифрови периферни устройства
 • доц. д-р Емил Трайчев MUSB316 Компютри и музика MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB781 Пространствена акустика MUSB930 Проект: Студио - І част MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM265 Музикален (звуков) монтаж ІІ част MUSM286 Практика: Звукозаписна дейност I част MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM613 Софтуерни решения в студиото MUSM621 Звукови технологии I част MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM713 Звукови технологии II част MUSM916 Практика: Звукорежисура II част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част
 • доц. д-р Росица Бечева MUSB316 Компютри и музика MUSB930 Проект: Студио - І част MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM265 Музикален (звуков) монтаж ІІ част MUSM287 Проект: Тонрежисура I част MUSM377 E-Sound - Live electronic, Саунд дизайн и музикална продукция MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM618 Практика: Компютърно музициране в студио I част MUSM623 Компютърно моделиране на звука I част MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM718 Практика: Компютърно музициране на концерт II част MUSM719 Практика: Компютърно музициране в студио II част
 • доц. д-р Цанимир Байчев MUSB316 Компютри и музика
 • доц. Димитър Василев MUSM723 Цифрова обработка на звуковия сигнал MUSM939 Стаж: Тонрежисура
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSM359 Музикален софтуер за звукова обработка MUSM360 Мастеринг на звука MUSM386 Практика: Звукозаписна дейност II част MUSM387 Проект: Тонрежисура II част MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM620 Практика: Работа в студио I част MUSM721 Практика: Работа в студио II част MUSM904 Практика: Звукорежисура I част
 • д-р Ермила Швайцер MUCB056 Практика - І част MUCB066 Стаж - І част
 • преп. Симеон Симеонов MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част
 • Кирил Янев MUSB582 Звукотехника - І част MUSB781 Пространствена акустика MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM721 Практика: Работа в студио II част MUSM939 Стаж: Тонрежисура