Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТОНРЕЖИСУРА" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: тонрежисура, звукови технологии, софтуерни решения в музикалното студио, електронен звук, звуков монтаж, аудиодизайн на звук, синтез на звук, мастеринг, звук в киното и телевизията, компютърно моделиране на звуковата картина. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява. Изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, са допълнителен стимул за непрекъснатото въведение на новите технологии и връзката с научните открития в учебния процес. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

Продължителност на програмата: 2 семестъра (за студенти завършили бакалавър по тонрежисура) и 2 семестъра и подготвителен модул за студенти от други професионални направления.

прочети още
Тонрежисура
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSB909 Семинари: Научни семинари - І част MUSM029 Семинар: Музикология I част MUSM039 Семинар: Музикология II част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUCB056 Практика - І част MUCB066 Стаж - І част MUSM284 Звук в киното и телевизията
 • проф. д-р Георги Петков MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част MUSB451 Инструментознание MUSB730 Компютърни нотни програми - I част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUCB066 Стаж - І част
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSB316 Компютри и музика MUSM284 Звук в киното и телевизията MUSM359 Музикален софтуер за звукова обработка MUSM360 Мастеринг на звука MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM618 Практика: Компютърно музициране в студио I част MUSM621 Звукови технологии I част MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM626 Компютърно моделиране на звука III част MUSM713 Звукови технологии II част MUSM715 Компютърен синтез на музикални картини MUSM718 Практика: Компютърно музициране на концерт II част MUSM719 Практика: Компютърно музициране в студио II част MUSM723 Цифрова обработка на звуковия сигнал
 • проф. Людмил Христов MUSM284 Звук в киното и телевизията
 • доц. д-р Ангел Заберски MUCB066 Стаж - І част
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов MUSM611 Цифрови периферни устройства
 • доц. д-р Нина Найденова MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част
 • доц. д-р Росица Бечева MUSB316 Компютри и музика MUSB930 Проект: Студио - І част MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM265 Музикален (звуков) монтаж ІІ част MUSM287 Проект: Тонрежисура I част MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM618 Практика: Компютърно музициране в студио I част MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM626 Компютърно моделиране на звука III част MUSM718 Практика: Компютърно музициране на концерт II част MUSM719 Практика: Компютърно музициране в студио II част
 • доц. Димитър Василев MUSM625 Компютърно моделиране на звука II част MUSM723 Цифрова обработка на звуковия сигнал MUSM939 Стаж: Тонрежисура
 • гл. ас. д-р Ана Линчева MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част
 • гл. ас. д-р Емил Трайчев MUSB341 Звук / микрофонна техника - І част MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част MUSB581 Музикална акустика - І част MUSB582 Звукотехника - І част MUSB781 Пространствена акустика MUSB930 Проект: Студио - І част MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM265 Музикален (звуков) монтаж ІІ част MUSM286 Практика: Звукозаписна дейност I част MUSM613 Софтуерни решения в студиото MUSM621 Звукови технологии I част MUSM624 Реализация и промотиране на звукозаписна продукция MUSM713 Звукови технологии II част MUSM916 Практика: Звукорежисура II част
 • гл. ас. д-р Златка Златкова MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUCB060 Проект: Концерти, конкурси и участия в майсторски класове- І част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова MUSM359 Музикален софтуер за звукова обработка MUSM360 Мастеринг на звука MUSM386 Практика: Звукозаписна дейност II част MUSM387 Проект: Тонрежисура II част MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част MUSM620 Практика: Работа в студио I част MUSM721 Практика: Работа в студио II част MUSM904 Практика: Звукорежисура I част
 • д-р Ермила Швайцер MUCB056 Практика - І част MUCB066 Стаж - І част
 • преп. Симеон Симеонов MUSB911 Проект - Музикално-театрално ателие - І част
 • Кирил Янев MUSB582 Звукотехника - І част MUSB781 Пространствена акустика MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част MUSM362 Реализация на звуков запис MUSM721 Практика: Работа в студио II част MUSM939 Стаж: Тонрежисура