Управление на здравеопазването

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Управление на здравеопазването" предлага интердисциплинарна подготовка в областта на нормативната, документална и икономическа дейности в медицината, управление на човешките ресурси в сферата на здравеопазването, както правното регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България.

Програмата подготвя интердисциплинарни професионалисти със знания и компетенции в областта на управлението на съвременните здравни системи, базирайки се на фундаментални области от науката като: икономика и управление на здравеопазването, организационна психология, управление на риска в здравеопазването, финансов анализ, публична администрация, икономика на публичния сектор, лечебен процес и болничен мениджмънт (управление на здравноосигурителната система), лекарствена политика и ценообразуване на медицинските услуги, администрация и организация на труда на парамедиците, добри управленски и лидерски практики в медицината, правно регулиране в здравеопазването, както и управление на информационните потоци в здравния сектор посредством специализирани софтуерни решения.

Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Управление на здравеопазването
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM166 Икономика и управление на социалното осигуряване
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM165 Проект: Управление на екипи MEDM638 Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследователски проект MEDM654 Управление на екипи в медицински и здравни заведения MEDM715 Стаж
 • проф. д-р Николай Арабаджийски MEDM639 Организация на публичната администрация
 • доц. д-р Албена Павлова MEDM646 Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване
 • доц. д-р Ангел Георгиев MEDM400 Икономика на здравеопазването MEDM644 Цени и ценообразуване на здравните услуги
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM148 Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM142 Подбор и обучение на персонала в организациите MEDM642 Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Кирил Радев MEDM653 Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването MEDM963 Мениджмънт на качеството в здравните системи
 • доц. д-р Маргарита Станкова MEDM630 Здравна психология
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
 • доц. д-р Надя Маринова MEDM643 Семинар: Стратегии в здравеопазването MEDM974 Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването
 • доц. д-р Полина Михова MEDM638 Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследователски проект MEDM643 Семинар: Стратегии в здравеопазването MEDM646 Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване MEDM654 Управление на екипи в медицински и здравни заведения MEDM702 Семинар: Приоритети в здравеопазването MEDM705 Семинар: Електронно здравеопазване по света и в България MEDM715 Стаж MEDM963 Мениджмънт на качеството в здравните системи
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова MEDM626 Медицина за немедици
 • доц. д-р Ралица Костадинова MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт MEDM636 Медицинско право MEDM700 Практика: Участие в съдебен процес MEDM704 Проект: Казуси и правни проблеми в параклиничната медицина
 • доц. д-р Румен Петров MEDM635 Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • доц. д-р Светлозар Василев MEDM642 Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Спас Спасков MEDM963 Мениджмънт на качеството в здравните системи
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM142 Подбор и обучение на персонала в организациите
 • ас. д-р Петър Арабаджийски MEDM639 Организация на публичната администрация
 • д-р Асен Пачеджиев MEDM653 Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването
 • д-р Емил Райнов MEDM644 Цени и ценообразуване на здравните услуги
 • д-р Надежда Славчева MEDM608 Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт MEDM636 Медицинско право MEDM700 Практика: Участие в съдебен процес MEDM704 Проект: Казуси и правни проблеми в параклиничната медицина