Клинична социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата е плод на дългогодишно сътрудничество с университети в Европа и САЩ в областта на социалната работа с клинични случаи и семейства. Предлагат се два профила на специализация. Първият е през психоаналитичната теория и ангажирането на клиентите през отношенията с тях. При втория подхождането към семейството се осъществява от позициите на системната фамилна терапия. Следването в програмата е тясно обвързано с работата с клиенти под супервизия и ежеседмично участие в клиничен семинар. Програмата е подходяща за социални работници, които искат да се профилират в работата по случай в общността и в институциите.

Занятията се провеждат в различни специализирани практики, УПИЗ-и на НБУ и админитсративни звена, профилирани в компетенциите на Програмата.

прочети още
Клинична социална работа
  • проф. д-р Тома Томов BEHM184 Клиничен семинар, I част BEHM185 Теоретичен семинар, I част BEHM285 Теоретичен семинар, II част
  • доц. д-р Златка Михова BEHM196 Социална интеграция на лица с интелектуални затруднения BEHM281 Первазивни разстройства на развитието BEHM350 Отношения в семейството и семейна терапия BEHM383 Супервизия на клиничния случай, III част BEHM389 Консултиране на осиновители, приемни семейства и роднини BEHM477 Стаж: Клинична практика BEHM720 Консултиране на семейства с проблеми в отглеждането на деца
  • доц. д-р Румен Петров BEHM188 Група за собствен опит, I част BEHM288 Група за собствен опит, II част
  • доц. д-р Светлозар Василев BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част BEHM186 Описание и формулировка на случая BEHM189 Примитивни състояния на психиката. Наблюдение на кърмаче и бебе. BEHM215 Психопатология – възрастни BEHM281 Первазивни разстройства на развитието BEHM286 Описание и формулировка на случая BEHM381 Опасно поведение BEHM383 Супервизия на клиничния случай, III част BEHM477 Стаж: Клинична практика
  • доц. д-р Харалан Александров BEHM107 Анализ на социална политика BEHM192 Анализ на програми от грижи в общността BEHM197 Човешки права и социална интеграция BEHM201 Организации и отношенията в тях BEHM717 Психология на отношенията
  • ас. Антоанета Матеева BEHM110 Въведение в социалната работа BEHM111 Анализ на практиката на психо-социална програма в общността BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част BEHM201 Организации и отношенията в тях BEHM288 Група за собствен опит, II част BEHM294 Социална работа с деца в риск BEHM295 Анализ на психо-социални програми BEHM296 Анализ на програми за семейства в риск BEHM477 Стаж: Клинична практика
  • ас. Майя Младенова BEHM184 Клиничен семинар, I част BEHM187 Документиране и терапевтична сесия BEHM195 Практика: Динамично интервю BEHM287 Документиране на терапевтичния случай
  • д-р Галина Маркова-Дерелиева BEHM102 Динамична психология BEHM107 Анализ на социална политика BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част BEHM189 Примитивни състояния на психиката. Наблюдение на кърмаче и бебе. BEHM294 Социална работа с деца в риск BEHM295 Анализ на психо-социални програми BEHM296 Анализ на програми за семейства в риск BEHM312 Кризисни интервенции BEHM383 Супервизия на клиничния случай, III част BEHM415 Водене на случай в психиатричната практика BEHM477 Стаж: Клинична практика