Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство“ има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (висококатегорийни хотели), отговарящи на очакванията, изискванията и особеностите на клиентите от луксозния сегмент. Програмата е разработена съместно с екипа на хотел Hyatt Regency Sofia и съобразно актуалните тенденции и модели на обучение в световен мащаб. Магистърската програма е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост с цел подготовка на високо квалифицирани кадри с придобит, още по време на обучението, професионален опит. Във всички представени курсове се провежда едно семинарно занятие с експерт от бизнеса в съответната област.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев ALHM123 Кроскултурен мениджмънт в луксозното хотелиерство ALHM131 Семинар: Кроскултурен мениджмънт в луксозното хотелиерство MBAM022 Мениджмънт MBAM083 Проект: Мениджмънт
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM640 Икономика на туристическото предприятие
 • доц. д-р Еленита Великова ALHM140 Луксозен дизайн и мода в туризма
 • доц. д-р Ирена Емилова ALHM126 Оперативен мениджмънт в луксозното хотелиерство ALHM128 Круизна индустрия ALHM132 Проект: Круизна индустрия ALHM134 Индустрия на развлеченията в луксозното хотелиерство ALHM136 Управление на репутацията и луксозната марка ALHM139 Управление на изживяванията в луксозното хотелиерство ALHM142 Проект: Управление на изживяванията в луксозното хотелиерство ALHM146 Магистърски стаж MBAM086 Проект: Икономика на туристическото предприятие MBAM088 Проект: Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM091 Проект: Туристически пазари MBAM642 Управление и организация на туроператорската и турагентската дейност MBAM645 Туристически пазари
 • доц. д-р Милена Караилиева ALHM122 Маркетинг на лукса ALHM124 Човешкият капитал в луксозното хотелиерство ALHM133 Семинар: Човешкият капитал в луксозното хотелиерство ALHM138 Уелнес концепцията в луксозното хотелиерство ALHM143 Проект: Уелнес концепцията в луксозното хотелиерство ALHM146 Магистърски стаж MBAM092 Проект: Управление на човешките ресурси в туризма MBAM646 Управление на човешките ресурси в туризма
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008 Маркетинг MBAM084 Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Ренета Димитрова ALHM141 Финансов и ревеню мениджмънт в хотелиерската дейност MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM082 Проект: Финанси
 • доц. д-р Соня Алексиева ALHM135 Комуникации в луксозното хотелиерство ALHM137 MICE туризъм
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM081 Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Теодора Ризова ALHM125 Стандартизация в луксозното хотелиерство ALHM127 Индустрия на лукса в хотелиерството ALHM129 F&B в луксозното хотелиерство ALHM130 Проект: Стандартизация в луксозното хотелиерство ALHM138 Уелнес концепцията в луксозното хотелиерство ALHM146 Магистърски стаж MBAM022 Мениджмънт MBAM083 Проект: Мениджмънт MBAM087 Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM089 Проект: Международни стандарти в туризма MBAM090 Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM643 Международни стандарти в туризма MBAM644 Изграждане и развитие на туристически комплекси
 • доц. Стефан Стефанов MBAM043 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси MBAM082 Проект: Финанси
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева ALHM126 Оперативен мениджмънт в луксозното хотелиерство ALHM128 Круизна индустрия ALHM132 Проект: Круизна индустрия ALHM136 Управление на репутацията и луксозната марка ALHM144 Семинар: Управление на репутацията и луксозната марка ALHM146 Магистърски стаж MBAM086 Проект: Икономика на туристическото предприятие
 • ас. д-р Виолета Донева-Янкулова ALHM123 Кроскултурен мениджмънт в луксозното хотелиерство ALHM131 Семинар: Кроскултурен мениджмънт в луксозното хотелиерство ALHM135 Комуникации в луксозното хотелиерство ALHM137 MICE туризъм ALHM145 Семинар: MICE туризъм ALHM146 Магистърски стаж MBAM087 Проект: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт MBAM641 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт
 • Арх. Веселин Алексиев   ALHM140 Луксозен дизайн и мода в туризма
 • Атанас Нанов   ALHM129 F&B в луксозното хотелиерство
 • Велислава Ковачка   ALHM141 Финансов и ревеню мениджмънт в хотелиерската дейност
 • Весела Меламед   ALHM123 Кроскултурен мениджмънт в луксозното хотелиерство ALHM135 Комуникации в луксозното хотелиерство ALHM136 Управление на репутацията и луксозната марка
 • Виктор Гетов   ALHM127 Индустрия на лукса в хотелиерството
 • Даниела Ненкова   ALHM125 Стандартизация в луксозното хотелиерство
 • Дора Димитрова ALHM137 MICE туризъм
 • Иво Георгиев   ALHM134 Индустрия на развлеченията в луксозното хотелиерство
 • Кирил Радоев   ALHM126 Оперативен мениджмънт в луксозното хотелиерство
 • Марина Бакларова   ALHM128 Круизна индустрия
 • Радослав Жечев   ALHM138 Уелнес концепцията в луксозното хотелиерство
 • Румен Меченски   ALHM122 Маркетинг на лукса
 • Таня Димитрова   ALHM124 Човешкият капитал в луксозното хотелиерство
 • Явор Киров   ALHM136 Управление на репутацията и луксозната марка ALHM139 Управление на изживяванията в луксозното хотелиерство