Пространствен и продуктов дизайн за интериор

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретично и практическо обучение на дизайнери на обекти, предназначени за използване в интериорни пространства - мебели, осветителни тела, декоративни елементи и др. Обучението в програмата преминава през курсове по пространствен дизайн, продуктов дизайн, устойчив дизайн, осветление, работа с материали и конструкции, триизмерно компютърно проектиране, моделиране и визуализация. Тренинговите курсове включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Пространствен и продуктов дизайн за интериор
 • проф. д-р Борис Сергинов APRM005 Проект: Конструкции и материалознание - I част APRM006 Проект: Конструкции и материалознание - II част APRM022 Устойчив продуктов и пространствен дизайн ARTM017 Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн ARTM022 Проект: Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн ARTM120 Проект: Дизайн на обществената среда - І част ARTM128 Проект: Дизайн на обществената среда - ІІ част ARTM401 Дизайн на обществената среда - I част ARTM413 Дизайн на обществената среда - II част
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова APRM013 Дизайн за детска среда – I част APRM017 Проект: Дизайн за детска среда – I част APRM019 Дизайн за детска среда - II част ARTM122 Проект: Интериорен дизайн - І част ARTM130 Проект: Интериорен дизайн - ІІ част
 • доц. д-р Иво Попов APRM010 Приложна графика и визуална комуникация APRM012 Проект: Приложна графика и визуална комуникация APRM015 Експозиционен дизайн - I част APRM016 Проект: Експозиционен дизайн - I част APRM020 Експозиционен дизайн-II част ARTM442 Проект: Осветление на жилищни и обществени пространства
 • доц. д-р Ралица Стефанова APRM004 Тотален дизайн в интериора APRM008 Проект: Тотален дизайн в интериора ARTM124 Проект: Тенденции в дизайна ARTM673 Тенденции в дизайна
 • доц. д-р Светослав Анев APRM007 Проект: Проектиране,
 • доц. д-р Софрони Върбев APRM011 Проект: Продуктов дизайн за интериор – I част APRM018 Проект: Продуктов дизайн за интериор – II част APRM021 Фирмена идентичност в интериора APRM023 Мултифункционални мебели
 • доц. Банко Банков APRM009 Продуктов дизайн за интериор – I част APRM011 Проект: Продуктов дизайн за интериор – I част APRM014 Продуктов дизайн за интериор - II част APRM018 Проект: Продуктов дизайн за интериор – II част APRM024 Стаж ARTM122 Проект: Интериорен дизайн - І част ARTM130 Проект: Интериорен дизайн - ІІ част ARTM403 Интериорен дизайн - I част ARTM410 Визуализиране на магистърска теза ARTM415  Интериорен дизайн - II част
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARTM131 Проект: Двуизмерна компютърна графика ARTM672 Двуизмерна компютърна графика
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев APRM004 Тотален дизайн в интериора APRM008 Проект: Тотален дизайн в интериора
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTM125 Проект: AutoCAD - двуизмерно компютърно проектиране ARTM126 Проект: Триизмерно компютърно проектиране - І част ARTM408 Триизмерно компютърно проектиране - I част ARTM422 Триизмерно компютърно проектиране - II част ARTM675 AutoCAD - двуизмерно компютърно проектиране
 • д-р Гергана Диканска APRM001 Конструкции и материалознание - I част APRM002 Проектиране APRM003 Конструкции и материалознание - II част APRM005 Проект: Конструкции и материалознание - I част APRM006 Проект: Конструкции и материалознание - II част ARTM441 Осветление на жилищни и обществени пространства ARTM442 Проект: Осветление на жилищни и обществени пространства