Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към получаване на необходимите практически и теоретични знания и умения за управлението на рекламния процес, като се разглеждат гледните точки на отделните участници в него - рекламодател, рекламна агенция, медия и потребители. Програмата фокусира практическите умения върху рекламната агенция - нейната роля и функции в разработването на интегрирани корпоративни комуникации.

Поради нуждата все повече рекламни агенции да предлагат не просто добре планирани рекламни кампании и творчески идеи, а интегрирани комуникационни решения, програмата има за цел да представи и развие разбиране за:

- интегрирането на рекламата с алтернативните форми на корпоративна комуникация, включително нетрадиционни медии, дигитални платформи за комуникация, реклама от уста на уста, инфлуенсър маркетинг, продуктово позициониране и т.н.

- синергичната работа на бранд и агенция при дългосрочното развитие на комуникациите на бранда.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг