Международни отношения и публично управление (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Франкофонската магистърска програма по международни отношения и публично управление е разработена съвместно с престижни университети от Франция, Белгия, Канада. Преподавателският състав включва представители от различни държави. Програмата осигурява възможности за едносеместриално обучение със стипендия във франкофонски университети. Подготвя за професионална реализация в сферата на международните организации, публичната администрация, политическите институции и медиите. Обучението в програмата преминава през курсове по европейски програми и политики, миграционна политика на България и международни миграции, регионални измерения на международното сътрудничество, международна сигурност и геополитически анализ. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи и проекти. Програмата осигурява високо професионално ниво на обучение, осъществявано изцяло на френски език, съответстващо на френските и български образователни стандарти.

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLM101 Управление на международни конфликти (на френски език) POLM123 Политически избори и избирателни практики (на френски език) POLM138 Проект: Международни отношения (на френски език) POLM200 Проект:Политически избори и избирателни практики POLM242 Международни отношения (на френски език) POLM541 Проект: Международни конфликти
 • проф. д-р Анна Кръстева POLM050 Проект: Електронно управление POLM117 Международни миграции (на френски език) POLM201 Политики на гражданственост (на френски език) POLM233 Електронно управление (на френски език) POLM241 Проект:Международни миграции (на френски език)
 • проф. Венсан Симулен   POLM503 Административни реформи и технологични иновации
 • проф. Жан-Мишел Еймери-Дузан   POLM501 Социология на публичните политики POLM504 Правителства и администрация в ЕС
 • проф. Оливие Керамидас   POLM505 Публичен мениджмънт
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLM231 Европейски програми и проекти (на френски език) POLM307 Неправителствени организации и управление (на френски език) POLM501 Социология на публичните политики POLM505 Публичен мениджмънт
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLM201 Политики на гражданственост (на френски език)
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLM230 Управление на публичните финанси (на френски език)
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLM260 Стаж
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLM050 Проект: Електронно управление POLM233 Електронно управление (на френски език)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLM124 Партии и кливиджи в Европейския съюз (на френски език) POLM503 Административни реформи и технологични иновации POLM504 Правителства и администрация в ЕС POLM540 Проект: Партии и кливиджи
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLM101 Управление на международни конфликти (на френски език) POLM124 Партии и кливиджи в Европейския съюз (на френски език) POLM138 Проект: Международни отношения (на френски език) POLM190 Американска политика (на френски език) POLM234 Демократични преходи (на френски език) POLM240 Проект:Демократични преходи POLM540 Проект: Партии и кливиджи POLM541 Проект: Международни конфликти
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева POLM231 Европейски програми и проекти (на френски език) POLM243 Проект:Европейски програми и проекти POLM307 Неправителствени организации и управление (на френски език)
 • ас. д-р Илдико Отова POLM050 Проект: Електронно управление POLM117 Международни миграции (на френски език) POLM201 Политики на гражданственост (на френски език) POLM233 Електронно управление (на френски език) POLM542 Кризи и сътрудничество в Близкия Изток и Северна Африка
 • Петя Георгиева POLM242 Международни отношения (на френски език)