Лидерство и публичен мениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма "Лидерство и публичен мениджмънт" предлага задълбочена фундаментална подготовка и профилиране в областта на публичния мениджмънт за кандидати и представители на политическия и административния елит. Програмата предоставя отговори и работещи инструменти за предизвикателствата и възможностите за кариера в публичния сектор.

Широкият интердисциплинарен ракурс на програмата цели завършилите да бъдат с висока степен на пригодност за заемане на ръководни и висши ръководни длъжности в публични организации на централната и териториалната администрация, както и в европейски и международни публични организации.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. ADMM314 Мениджмънт на кризи и конфликти
 • проф. Райна Николова, д.н. ADMM043 Проект: Публично право ADMM174 Публично право
 • проф. д-р Валентин Василев ADMM045 Проект: Лидерство в публичния мениджмънт ADMM049 Проект: Стратегически мениджмънт на човешките ресурси ADMM221 Лидерство в публичния мениджмънт ADMM224 Стратегически мениджмънт на човешките ресурси
 • проф. д-р Елена Благоева ADMM456 Проект: Разработване и управление на проекти ADMM748 Управление на проекти ADMM928 Интеркултурни умения и работа в международни екипи ADMM929 Самостоятелна работа: Интеркултурни умения и работа в международни екипи
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMM048 Проект: Управление на общините и регионите ADMM050 Проект: Практики в местното самоуправление ADMM223 Управление на общините и регионите ADMM240 Практики в местното самоуправление
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM040 Проект: Основи на публичния мениджмънт ADMM171 Основи на публичния мениджмънт
 • доц. д-р Албена Павлова ADMM051 Проект: Рекламна политика в публичната сфера ADMM316 Рекламна политика в публичната сфера ADMM320 Стаж в публичната администрация
 • доц. д-р Георги Пеев ADMM042 Проект: Публичен мениджмънт в страни на ЕС ADMM173 Публичен мениджмънт в страни на ЕС
 • доц. д-р Пламен Илиев ADMM312 Мениджмънт на публичните финанси ADMM331 Проект: Мениджмънт на публичните финанси
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMM116 Взаимодействие на публичната администрация със структурите на гражданското общество ADMM223 Управление на общините и регионите ADMM312 Мениджмънт на публичните финанси ADMM331 Проект: Мениджмънт на публичните финанси
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMM240 Практики в местното самоуправление
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова ADMM314 Мениджмънт на кризи и конфликти
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева ADMM313 Мениджмънт на риска ADMM334 Проект: Мениджмънт на риска
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMM045 Проект: Лидерство в публичния мениджмънт ADMM049 Проект: Стратегически мениджмънт на човешките ресурси ADMM221 Лидерство в публичния мениджмънт ADMM224 Стратегически мениджмънт на човешките ресурси ADMM319 Европейски политики по заетост ADMM332 Проект: Европейски политики по заетост
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMM043 Проект: Публично право ADMM174 Публично право ADMM333 Проект: Правен режим на публично частното партньорство ADMM951 Правен режим на публично частното партньорство