Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии) е ориентирана към изграждане на специалисти, способни да създадат и развият собствени културни институции и да управляват културни/ творчески индустрии. Стремейки се да предостави възможност на студентите да придобият предприемачески и управленски знания и умения в сферата на мениджмънта на кутурните институции и творческите индустрии, програмата предлага аудиторни курсове в тези области. Обучението е съпроводено с извънаудиторни учебни форми, които включват разработване на проекти, както и стаж в културни институции. Програмата е подходяща за работещи в сферата на неправителствения сектор, включително читалищна дейност, както и за хора, реализиращите се в частния бизнес и публичния сектор и развиващи дейност, насочена към културата и изкуствата.

прочети още
Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии
 • проф. Кристиан Банков, д.н. MBAM907 Бранд стратегии MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт
 • проф. д-р Десислава Бошнакова COMM503 Маркетинг на съдържанието COMM528 Проект: Изследване на ролята на влиятелните личности онлайн
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMM409 Проект: Управление на човешките ресурси ADMM540 Управление на човешките ресурси ADMM735 Стратегическо планиране и управление в културата и изкуството ADMM753 Проект: Управление в публичния сектор ADMM835 Проект: Стратегическо планиране и управление в културата и изкуството ADMM901 Управление в публичния сектор
 • проф. д-р Симеон Симов ADMM209 Изкуственият интелект в света на изкуството (AI in Art)
 • доц. д-р Наталия Христова ADMM102 Управление на събития в сферата на културата ADMM411 Проект: Управление на частни културни институти ADMM732 Културни политики в България ADMM746 Управление на частни културни институти ADMM850 Проект:Културни политики в България
 • доц. д-р Нина Найденова ADMM410 Проект: Управление на държавни културни институти ADMM745 Управление на държавни културни институти ADMM772 Мениджмънт в изкуството ADMM849 Проект: Мениджмънт в изкуството
 • гл. ас. д-р Ваня Банкова ADMM801 Стаж в културна институция
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов MBAM907 Бранд стратегии MBAM919 Проект: Бранд мениджмънт
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMM409 Проект: Управление на човешките ресурси ADMM540 Управление на човешките ресурси
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMM184 Правни въпрости в абластта на Артмениджмънта ADMM408 Проект: Правни въпроси в областта на Артмениджмънта ADMM801 Стаж в културна институция
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM152 Мениджмънт на маркетинговите комуникации MBAM918 Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации
 • д-р Людмил Дуриданов ADMM209 Изкуственият интелект в света на изкуството (AI in Art)
 • Весела Кондакова ADMM052 Управление на проекти в културата ADMM053 Проект: Разработване и управление на проекти в културата
 • Мартичка Божилова ADMM054 Продуциране в сферата на културата и изкуствата ADMM055 Проект: Продуциране в сферата на културата и изкуствата
 • Найден Тодоров ADMM745 Управление на държавни културни институти ADMM772 Мениджмънт в изкуството ADMM849 Проект: Мениджмънт в изкуството
 • Петя Точарова ADMM407 Международни механизми и организации за финансиране в областта на културата
 • Теодора Константинова-Механджийска ADMM102 Управление на събития в сферата на културата ADMM411 Проект: Управление на частни културни институти ADMM746 Управление на частни културни институти