Литература, книгоиздаване, медии

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага комплексно, интердисциплинарно обучение в три свързани помежду си области: литературата, книгоиздаването и медиите. Нейните цели са както теоретични (обучение на студентите в постановки на съвременното литературознание, теорията и историята на книгата и книгоиздаването и медиазнанието, по-специално на литературните и печатните медии), така и практически (образование в практиките на редакторската и издателската дейност и литературния анализ).

прочети още
Литература, книгоиздаване, медии
  • проф. Мони Алмалех, д.н. LKLM006 Библията като книга LKLM021 Медийният текст: четене, тълкуване, писане LKLM026 Семинар:Стилистична и граматическа редакция на книгата
  • проф. Пламен Дойнов, д.н. LKLM003 Книгоиздаване и печатни медии в България през XX и XXI век LKLM007 Медии за литература и култура: организация и редакционен процес LKLM017 Идеология, цензура, автоцензура през XX и XXI в. LKLM023 Семинар:Съставяне и редактиране на сборници LKLM028 Семинар:Редактиране на литературно издание LKLM034 Професията "Редактор" LKLM041 Семинар: Книгоиздаване и печатни медии в България през XX и XXI век LKLM045 Семинар: Медии за литература и култура: организация и редакционен процес
  • проф. Михаил Неделчев LKLM002 Литературната история и литературна теория LKLM016 Литература на спомена: версии на миналото LKLM025 Семинар:Текстологическа работа върху книгата LKLM040 Семинар:Литературната история и литературна теория
  • доц. Морис Фадел, д.н. LKLM001 Реалността и литературата LKLM027 Семинар:Добрата и лошата новина в медиите LKLM030 Жени и чудовища в литературата и медиите LKLM034 Професията "Редактор" LKLM036 Магистърски стаж в сп. "Следва" и "Университетски дневник" LKLM039 Семинар: Реалността и литературата
  • доц. д-р Биляна Курташева LKLM004 Полът и неговите литературни канони LKLM007 Медии за литература и култура: организация и редакционен процес LKLM022 Семинар:Рецензията LKLM030 Жени и чудовища в литературата и медиите LKLM032 Съвременната българска литература в издателския процес и в медиите LKLM036 Магистърски стаж в сп. "Следва" и "Университетски дневник" LKLM042 Семинар: Полът и неговите литературни канони LKLM045 Семинар: Медии за литература и култура: организация и редакционен процес
  • доц. д-р Йордан Ефтимов LKLM020 Литературата като спектакъл: от публичното четене до телевизията LKLM024 Семинар:Редактиране на поетически книги LKLM027 Семинар:Добрата и лошата новина в медиите LKLM029 Успешните книгоиздателски практики: история и настояще LKLM032 Съвременната българска литература в издателския процес и в медиите
  • доц. д-р Мария Огойска LKLM005 От манускрипта до електронната книга LKLM006 Библията като книга LKLM028 Семинар:Редактиране на литературно издание LKLM043 Семинар: От манускрипта до електронната книга LKLM044 Семинар: Библията като книга
  • доц. Михаил Чомаков LKLM037 Оформление на печатно произведение