Дигитални комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Дигитални комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в онлайн пространството. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Дигитални комуникации
 • проф. Петя Александрова, д.н. COMM003 Семинар: Изготвяне на арт проект за онлайн среда COMM712 Организация на арт проекти
 • проф. д-р Десислава Бошнакова COMM005 Семинар: Дипломно изследване COMM235 Стаж COMM503 Маркетинг на съдържанието COMM518 Социализиране на бизнес комуникациите - LinkedIn COMM528 Проект: Изследване на ролята на влиятелните личности онлайн
 • проф. д-р Мартин Канушев COMM208 Социологически практики в медиите и връзките с обществеността
 • проф. д-р Росен Стоянов COMM004 Семинар: Лятна школа по връзки с обществеността COMM509 Политически комуникации и кампании онлайн COMM613 Проект: Политически кампании онлайн
 • доц. д-р Александър Христов COMM348 Управление на процесите в ПР агенция
 • доц. д-р Владислав Димитров COMM146 Семинар: Медийна и ПР грамотност COMM250 Стратегически комуникации и интерактивни технологии COMM604 Аудиовизия и мобилни технологии
 • доц. д-р Евелина Христова COMM250 Стратегически комуникации и интерактивни технологии COMM502 Социалният интранет COMM714 Работодателски брандинг COMM812 Социализиране на бизнес комуникациите
 • доц. д-р Стойко Петков COMM002 Семинар: Умения за работа с медиите COMM510 Производство на аудио и видео съдържание COMM524 Проект: Анализ на поведението на онлайн общности COMM527 Проект: Изготвяне на видео съдържание за уеб COMM611 Практика: Онлайн телевизия
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова COMM001 Семинар: Анализ на нови техники за вътрешноорганизационни комуникации COMM526 Семинар: Най-доброто от световните мобилни комуникации- примери от практиката COMM812 Социализиране на бизнес комуникациите
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов COMM247 Семинар: Медийна и ПР структура
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария COMM216 Управление на онлайн репутацията COMM503 Маркетинг на съдържанието COMM505 Управление на общности в социалните медии и мрежи COMM508 Създаване на съдържание за уеб
 • д-р Валери Маринов COMM604 Аудиовизия и мобилни технологии
 • Александър Кръстев COMM518 Социализиране на бизнес комуникациите - LinkedIn
 • Владимир Петков COMM508 Създаване на съдържание за уеб
 • Иван Ралчев COMM521 Анализ, оценка и възвращаемост на инвестициите в социалните медии