Артистични практики в архитектурна среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Артистични практики в архитектурна среда" е съвременна, творческа и многопосочна програма свързана с дизайнерски и артистични практики в архитектурното пространство, тя отговаря на необходимостта - бакалаври и магистри, които са завършили дизайнерски, артистични, технически, хуманитарни или други програми и специалности в НБУ или друг университет да надградят своите знания и умения в посока дизайн и изкуства, като се възползват максимално от базата на Центъра по дизайн и изкуства, включваща ателиета за работа с глина, керамика, порцелан, стъкло и други материали. Студентите ще проектират и реализират на практика произведения в областта на мозайката, витража, керамиката и текстилния дизайн в интериора, дизайн чрез стъкло в интериора, проекти за декоративна и рекламна стенописна намеса в архитектурни пространства и други.

От друга страна завършилите изящни специалности като живопис, стенопис, скулптура, графика и др. ще могат да развият своите познания в областта на дизайна на предмети, графичния и интериорния дизайн, като същевременно надградят своите знания и умения в областта на изящните изкуства.

Студентите, идващи от коренно различни специалности, ще имат възможност да се обучават в избраните от тях дизайнерски и творчески курсове, като техните компетенции ще бъдат с многопосочен и интердисциплинарен характер, включващ, както творчество и изкуство, така и специфични умения и знания за работа с пространство, интериорен дизайн, графично и дигитално изображение , композиция, цвят, форма и други.

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда
 • проф. д-р Борис Сергинов APMM008 Проект: Пластика APMM011 Проект: Съвременни средства за визуализация APMM104 Изкуства и дизайн в обществена среда I част APMM151 Проект: Компютърни визуализации APMM153 Проект: Изкуства и дизайн в обществена среда I част APMM204 Изкуства и дизайн в обществена среда II част APMM254 Проект: Изкуства и дизайн в обществена среда II част APMM303 Обекти и арт инсталации в обществени и жилищни пространства APMM350 Стаж: Визуално-пластични изкуства в архитектурни пространства APMM404 Средства и практики в проектирането на интериорен дизайн APMM453 Проект: Визуализации в интериорния дизайн APMM454 Проект: Средства за проектиране в интериора
 • проф. д-р Боян Добрев APMM104 Изкуства и дизайн в обществена среда I част APMM204 Изкуства и дизайн в обществена среда II част
 • проф. д-р Ирина Генова APMM305 Изкуство и дизайн. Предметът /обектът/ в художествените практики APMM405 Изкуството днес - съвременни арт практики и форуми APMM455 Проект: Изкуството днес
 • проф. д-р Моника Попова APMM105 Керамика, порцелан и арт проекти
 • проф. д-р Олег Гочев APMM101 Композиция в стенните и пространствени изкуства APMM201 Стенни изкуства в архитектурна среда APMM301 Монументални и рекламни стенни проекти в интериорни и екстериорни пространства
 • проф. Олег Гочев   APMM402 Техники и технологии в монументалните изкуства VIPM106 Цветознание и ролята на цвета
 • проф. Румен Райчев VIPM106 Цветознание и ролята на цвета VIPM121 Проект: Цветознание
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM519 Проектиране на монументални форми в стъклото и скулптурата
 • доц. д-р Диана Циркова APMM103 Скулптура и пластично формоизграждане
 • доц. д-р Екатерина Тодорова APMM103 Скулптура и пластично формоизграждане
 • доц. д-р Калина Христова APMM009 Проект: Графичен и рекламен дизайн APMM205 Графичен и рекламен дизайн
 • доц. д-р Константин Вълчев VIPM519 Проектиране на монументални форми в стъклото и скулптурата
 • доц. д-р Ралица Мирчева APMM257 Семинар: Текстилът в интериорното пространство APMM306 Традиционен и авангарден текстил в интериорното обзавеждане II част APMM401 Класически изобразителни средства
 • доц. д-р Ралица Стефанова APMM106 Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна APMM155 Проект: Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна APMM405 Изкуството днес - съвременни арт практики и форуми APMM455 Проект: Изкуството днес
 • доц. д-р Софрони Върбев APMM009 Проект: Графичен и рекламен дизайн APMM205 Графичен и рекламен дизайн
 • доц. Валентин Савчев APMM002 Проект: Класически изобразителни средства APMM004 Проект: Пространствено формоизграждане APMM203 Пластика в интериорното пространство APMM406 Изразни средства в скулптурата VIPM011 Проект.Пластични форми
 • доц. Снежина Петрова APMM304 Дигитални визуализации
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. APMM106 Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна APMM155 Проект: Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна APMM206 Класически и нетрадиционни техники, средства и материали в интериорния дизайн I част APMM256 Проект: Средства и материали в интериорния дизайн APMM302 Класически и нетрадиционни техники, средства и материали в интериорния дизайн II част APMM303 Обекти и арт инсталации в обществени и жилищни пространства
 • гл. ас. д-р Весела Попова APMM006 Проект: Архитектурни пространства APMM107 Архитектурни пространства
 • гл. ас. д-р Евелина Гебрева APMM257 Семинар: Текстилът в интериорното пространство
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров APMM011 Проект: Съвременни средства за визуализация APMM102 Компютърни визуализации APMM151 Проект: Компютърни визуализации APMM202 Съвременни средства за проектиране APMM403 Визуализации в интериорния дизайн - Vectorworks APMM453 Проект: Визуализации в интериорния дизайн
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев APMM206 Класически и нетрадиционни техники, средства и материали в интериорния дизайн I част APMM302 Класически и нетрадиционни техники, средства и материали в интериорния дизайн II част APMM303 Обекти и арт инсталации в обществени и жилищни пространства
 • преп. Станимир Божилов APMM003 Проект: Мозайката в интериора APMM007 Проект: Витражът в интериора APMM101 Композиция в стенните и пространствени изкуства APMM201 Стенни изкуства в архитектурна среда APMM301 Монументални и рекламни стенни проекти в интериорни и екстериорни пространства APMM350 Стаж: Визуално-пластични изкуства в архитектурни пространства APMM401 Класически изобразителни средства APMM402 Техники и технологии в монументалните изкуства APMM452 Проект: Монументални изкуства
 • арх Андрея Момерин   APMM107 Архитектурни пространства
 • Деница Георгиева-Попова APMM005 Проект: Керамика, порцелан и арт проекти
 • Дияна Драйчева   APMM205 Графичен и рекламен дизайн
 • Красимира Абаджиева-Божилова VIPM121 Проект: Цветознание
 • Цветелина Господинова APMM304 Дигитални визуализации
 • Юлиана Сайска-Павлова APMM103 Скулптура и пластично формоизграждане