Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми" представя керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи в посока създаване на съвременни форми с препратки към: декоративно-пластичната керамика, скулптурата, архитектурата, инсталациите, пърформънс обектите, колажите, интериорните и екстериорни пластични разработки, както и 3D пластични композиции. Студентите се насърчават да развиват технически умения в посока класическо, съвременно и модерно изкуство.

През периода на обучение, единствено в НБУ, студентите по керамика и порцелан, ще могат да изучават традиционни точарски техники, които до момента не присъстват в образователните програми на другите висши учебни заведения.

Програмата е особено уникална в представянето на артистичната керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер). Този начин на съвместяване на различни изразни средства в един цялостен съвременен продукт на базата на керамиката и порцеланът е иновативен за България, като за първи път се прилага в обучението на студентите по керамика и порцелан в НБУ.

Магистърската програма включва работа с различни изразни средства в съчетание с керамика и порцелан, което я рамкира като пластично изкуство от нов тип, с модерна и съвременна визия.

Програмата предлага специализации или стажове по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирми по договор в България и чужбина.

прочети още
Керамика и порцелан. Съвременни и дигитални форми
  • проф. д-р Моника Попова VIPM289 Проект: Керамика VIPM290 Проект: Порцелан VIPM701 Рисунъчни и живописни техники VIPM703 Ръчно формоване в керамиката VIPM704 Стилизация на образа VIPM706 Основни техники на глазиране VIPM707 Основни техники на изграждане в керамиката и порцелана VIPM721 Декоративни процеси в керамиката и порцелана І част VIPM722 Дигитален дизайн в керамиката и порцелана VIPM723 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане І част VIPM724 Ротационно формообразуване І част VIPM726 Съвременни керамични технологии І част VIPM733 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане ІІ част VIPM734 Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част VIPM737 Съвременни керамични технологии ІІ част VIPM746 Работа с природни материали. Смесени техники VIPM748 Бижутерство и керамика VIPM750 Стаж по керамика в предприятие или във фирма по договор VIPM754 Визуални тенденции в съвременното изкуство VIPM755 Рисунка и стилизация I част VIPM756 Рисунка и стилизация II част VIPM760 Проект: Ротационно формообразуване VIPM763 Практика (пърформънс) VIPM764 Проект: Експериментално формообразуване и процеси на изпичане VIPM765 Практика: Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част VIPM766 Проект: Съвременни керамични технологии ІІ част VIPM767 Проект: Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPM291 Проект: Скулптура VIPM702 Скулптура VIPM744 Скултура и метал
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPM293 Проект: Рисунъчни и живописни техники
  • доц. Валентин Савчев VIPM291 Проект: Скулптура VIPM702 Скулптура VIPM761 Проект: Керамика и метал
  • гл. ас. д-р Христина Дякова VIPM754 Визуални тенденции в съвременното изкуство
  • ас. д-р Виолета Заранкова VIPM722 Дигитален дизайн в керамиката и порцелана VIPM725 Дигитално производство и 3D принтиране І част VIPM735 Ротационно формообразуване ІІ част VIPM736 Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част VIPM749 Дигитално производство и 3D прнтиране, 3-та част VIPM756 Рисунка и стилизация II част VIPM763 Практика (пърформънс) VIPM764 Проект: Експериментално формообразуване и процеси на изпичане VIPM765 Практика: Декоративни процеси в керамиката и порцелана ІІ част VIPM766 Проект: Съвременни керамични технологии ІІ част VIPM767 Проект: Дигитално производство и 3D принтиране ІІ част
  • преп. Станимир Божилов VIPM293 Проект: Рисунъчни и живописни техники VIPM701 Рисунъчни и живописни техники
  • Алина Папазова VIPM292 Проект: Компютърни експерименти в керамиката и порцелана VIPM705 Компютърни и рисунъчни експерименти VIPM720 Изкуство и дизайн. Предметът/обектът в художествените практики. VIPM742 Езикът на формата VIPM762 Семинар: Изкуство и форма
  • Виолета Заранкова   VIPM706 Основни техники на глазиране VIPM707 Основни техники на изграждане в керамиката и порцелана VIPM733 Експериментално формообразуване и процеси на изпичане ІІ част VIPM748 Бижутерство и керамика VIPM750 Стаж по керамика в предприятие или във фирма по договор VIPM751 Ротационно формообразуване - 3 част
  • Методи Попов VIPM724 Ротационно формообразуване І част VIPM735 Ротационно формообразуване ІІ част VIPM751 Ротационно формообразуване - 3 част