Музикално изпълнителство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програма "Музикално изпълнителство (на английски език)" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: класическо пеене, класически инструмент, поп и джаз пеене и поп и джаз инструмент, педагогика на обучението по инструмент или пеене, съвременна българска музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, комбо състав, камерен оркестър. Курсовете в програмата се водят на английски език. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

След първи семестър на обучението, на особено изявени студенти от програмата и на студенти изготвили индивидуална програма съвместно с Бюро за индивидуално образование и Програмните консултанти се дава възможност за обучение в индивидуални курсове в група с един обучаем. Желаещите студенти, се явяват на прослушване пред специално утвърдено от ръководството на университета жури съставено от изявени експерти в областта. Прослушванията се провеждат преди началото на всеки семестър, в периодите между 20 - 30 юни за Есенен семестър и 20 - 31 януари за Пролетен семестър. Успешно представилите се студенти се утвърждават от ръководството на НБУ.

Студентите следва да имат среден успех над Много добър 4,50, взети изпити от предходния семестър/година, както и да са участвали в самостоятелни концерти от името на НБУ, в представителни прояви в университета и извън него или в стратегически проекти или майсторски класове/семинари на университета.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Георги Петков MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част MUSM130 Педагогическа работа - инструмент I част MUSM230 Педагогическа работа - инструмент ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM337CI Класически инструменти I част - на английски език MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM437CI Класически инструменти II част - на английски език MUSM537CI Класически инструменти III част - на английски език MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM275 Основи на творческото мислене MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • проф. д-р Сузана Клинчарова MUSM337CI Класически инструменти I част - на английски език MUSM437CI Класически инструменти II част - на английски език MUSM537CI Класически инструменти III част - на английски език
 • проф. Людмил Ангелов MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM130 Педагогическа работа - инструмент I част MUSM230 Педагогическа работа - инструмент ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM337CI Класически инструменти I част - на английски език MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част MUSM437CI Класически инструменти II част - на английски език MUSM537CI Класически инструменти III част - на английски език MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • доц. д-р Ангел Заберски MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част MUSM945 Джаз и поп импровизация І част
 • доц. д-р Нина Найденова MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част MUSM914 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл I част MUSM924 Проект: Реализация на тематично - музикален спектакъл II част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • доц. Снежина Петрова MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част
 • д-р Ермила Швайцер MUSM114 Камерна музика / пеене I част MUSM214 Камерна музика / пеене ІІ част MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част MUSM383 Вокални и инструментални ансамбли I част MUSM384 Вокални и инструментални ансамбли II част MUSM385 Вокални и инструментални ансамбли III част MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM090 Практика - Педагогическа работа І част MUSM091 Практика - Педагогическа работа ІІ част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част MUSM929 Стаж: Музикално изпълнителско майсторство I част
 • д-р Наталия Афеян MUSM027 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство, I част MUSM037 Практика: Вокално и инструментално изпълнителство II част MUSM253 Вокална/инструментална методика I част MUSM306 Вокална/инструментална методика II част MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • преп. Камелия Тодорова MUSM397 Импровизация и интерпретация II част MUSM398 Импровизация и интерпретация III част
 • преп. Симеон Симеонов MUSM170 Актьорско майсторство I част MUSM270 Актьорско майсторство ІІ част MUSM370 Актьорско майсторство ІІІ част