Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е в областта на хуманитарните науки с акцент върху историята на Югоизточна Европа. Образованието в областта на хуманитаристиката е едно от най-старите и базови академични образования в целия свят, а разглежданите в програмата проблеми от сферата на политиката, икономиката, религията, историческата демография и културата на този ключов регион са едни от най-актуалните и дискутирани в нашата съвременност. Интердисциплинарният и компаративен характер на програмата позволява на студентите да придобият знания и умения за анализ на възлови проблеми като мулти-национално и мулти-религиозно съвместно съжителство, етническа толерантност/нетолерантност, геополитика, модели на взаимодействие власт - общество, демократични и диктаторски режими, общество и война, традиции и модернизация и др. както на макро ниво, така и в техните конкретни и специфични регионални измерения.

По този начин програмата съчетава възможностите за получаване на задълбочени теоретични познания с широка практическа приложимост по ключови и дискусионни проблеми на историческото развитие на Югоизточна Европа и прагматично, професионално насочено обучение, което прави завършващите я студенти конкурентноспособни на трудовия пазар у нас и в чужбина.

Програмата се води изцяло на английски език. Съдържанието и структурата й са съобразени както с философията на НБУ, така и с наложилите се международни образователни стандарти.

прочети още
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
 • проф. д-р Веселин Методиев HSEM127 Единство и противопоставяне в Югоизточна Европа
 • проф. д-р Галина Куртева HSEM134 Български език за чужденци А1-1 част
 • проф. д-р Румен Генов HSEM101 География и геополитика на Югоизточна Европа HSEM104 Толерантност и нетолерантност: мюсюлмани, християни и евреи в Югоизточна Европа HSEM116 Модернизацията на Югоизточна Европа: политическа, икономическа, културна HSEM124 Югоизточна Европа в ерата на тоталните войни HSEM131 Проект: География и геополитика на Югоизточна Европа
 • проф. д-р Цветанка Чолова HSEM102 Византия и Югоизточна Европа през Средните векове HSEM132 Проект: Византия и Югоизточна Европа през Средните векове
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. HSEM105 Етническа принадлежност и национално строителство в Югоизточна Европа HSEM129 Стаж HSEM130 Държава и църква в комунистическите и некомунистическите държави на Балканите HSEM139 Балканите и балканистиката HSEM140 Проект: Етническа принадлежност и национално строителство в Югоизточна Европа
 • доц. д-р Биляна Курташева HSEM106 Интелектуалците и/във властта
 • доц. д-р Галина Куртева HSEM136 Български език за чужденци, А1-2 част HSEM138 Български език за чужденци А1-3 част HSEM142 Проект: Български език за чужденци А1-1 част HSEM147 Проект: Български език за чужденци А1-2 част
 • доц. д-р Димитър Гюдуров HSEM126 Новите хлапета в блока: Вътрешни и външни конфронтации в Съветския блок
 • доц. д-р Живко Лефтеров HSEM115 Популярна и масова култура в Югоизточна Европа, 20-21 в. HSEM145 Проект: Популярна и масова култура в Юго-Източна Европа, 20-21 в.
 • доц. д-р Светла Янева HSEM103 Власт и общество: османският модел HSEM104 Толерантност и нетолерантност: мюсюлмани, християни и евреи в Югоизточна Европа HSEM111 Практика: Изследователска група - Исторически и културни центрове в Югоизточна Европа в сравнителна перспектива HSEM113 Всекидневният живот в Югоизточна Европа през XV-XIX в. HSEM116 Модернизацията на Югоизточна Европа: политическа, икономическа, културна HSEM122 Практика: Теренно проучване - Културно-историческото наследство на Югоизточна Европа in situ HSEM123 Семейство и джендър в Югоизточна Европа HSEM129 Стаж HSEM133 Проект: Власт и общество: османският модел HSEM144 Проект: Всекидневният живот в Югоизточна Европа през XV-XIX в. HSEM146 Проект: Модернизацията на Югоизточна Европа: политическа, икономическа, културна
 • гл. ас. д-р Методи Методиев HSEM106 Интелектуалците и/във властта HSEM111 Практика: Изследователска група - Исторически и културни центрове в Югоизточна Европа в сравнителна перспектива HSEM114 Демокрация и диктатура в Югоизточна Европа HSEM115 Популярна и масова култура в Югоизточна Европа, 20-21 в. HSEM122 Практика: Теренно проучване - Културно-историческото наследство на Югоизточна Европа in situ HSEM123 Семейство и джендър в Югоизточна Европа HSEM125 Комунизъм, антикомунизъм и посткомунизъм в Югоизточна Европа HSEM126 Новите хлапета в блока: Вътрешни и външни конфронтации в Съветския блок HSEM143 Проект: Демокрация и диктатура в Югоизточна Европа HSEM145 Проект: Популярна и масова култура в Юго-Източна Европа, 20-21 в. HSEM146 Проект: Модернизацията на Югоизточна Европа: политическа, икономическа, културна
 • д-р Пламен Буланов HSEM114 Демокрация и диктатура в Югоизточна Европа HSEM125 Комунизъм, антикомунизъм и посткомунизъм в Югоизточна Европа HSEM143 Проект: Демокрация и диктатура в Югоизточна Европа
 • Кръстинка Бумбарова HSEM134 Български език за чужденци А1-1 част HSEM136 Български език за чужденци, А1-2 част HSEM138 Български език за чужденци А1-3 част
 • Стефка Бъчварова HSEM134 Български език за чужденци А1-1 част HSEM136 Български език за чужденци, А1-2 част HSEM138 Български език за чужденци А1-3 част