Сценичен дизайн и медии

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Сценичен дизайн и медии" е програма в областта на пластичните изкуства, китното и телевизията, която в университета се предшества от бакалавърски програми в тези области, но приема и студенти, завършили други университети и специалности, което дава възможност за създаване на разнообразна творческа и интелектуална среда. Интересен факт е, че в балканските страни не съществува в момента специализация за дизайн в киното и телевизията, а в учебните заведения на Европейския съюз съществуват такива специалности само на 5 места.

прочети още
Сценичен дизайн и медии
 • проф. д-р Ирина Генова APMM305 Изкуство и дизайн. Предметът /обектът/ в художествените практики
 • проф. Румен Райчев VIPM106 Цветознание и ролята на цвета VIPM121 Проект: Цветознание
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM335 Мултимедийни ефекти и осветление в сценичния дизайн VIPM336 Инсталация и пърформанс в сценичния дизайн
 • доц. д-р Калина Христова CASM067 Проект: Работа в ателие - натура и цветна рисунка CASM070 Проект: Графични техники в сценичния дизайн VIPM184 Натурна рисунка за театър и кино VIPM193 Графични техники в сценичния дизайн
 • доц. д-р Кристина Савова VIPM194 Дизайн и конструиране на сценичен костюм І част VIPM198 Проект: дизайн и конструиране на сценичен костюм VIPM244 Дизайн и конструиране на сценичен костюм ІІ част
 • доц. д-р Ралица Стефанова APMM106 Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна APMM155 Проект: Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна
 • доц. Боряна Минчева CASM065 Проект: Oснови на филмовия дизайн CASM652 Oснови на филмовия дизайн CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори CASM748 Проект: Единство на пространството и костюма в кино образа
 • доц. Елена Иванова VIPM188 Проект: сценичен дизайн за декор и костюм
 • доц. Зарко Узунов CASM071 Проект: Визуално изследване на сценична среда VIPM192 Визуално изследване на сценичната среда - І част VIPM243 Визуално изследване на сценична среда ІІ част VIPM247 Семинар: Работа в екип VIPM248 Практика в театър, телевизионно или киностудио VIPM334 Дизайн на декор за алтернативен театър VIPM337 Стаж в театър, телевизионно или киностудио
 • доц. Христо Добаров CASM066 Проект: Перспективна композиция в киното и телевизията CASM653 Перспективна композиция в киното и телевизията
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. APMM106 Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна APMM155 Проект: Модерно и съвременно изкуство в интериора и дизайна
 • гл. ас. д-р Христина Дякова CASM071 Проект: Визуално изследване на сценична среда VIPM185 Сценичен дизайн за декор и костюм - ескиз VIPM191 Театрален костюм - исторически аспекти І част VIPM192 Визуално изследване на сценичната среда - І част VIPM194 Дизайн и конструиране на сценичен костюм І част VIPM195 Проект: театрален костюм І част VIPM198 Проект: дизайн и конструиране на сценичен костюм VIPM242 Театрален костюм - исторически аспект ІІ част VIPM244 Дизайн и конструиране на сценичен костюм ІІ част VIPM246 Колаж и макетиране в сценичния дизайн VIPM247 Семинар: Работа в екип VIPM248 Практика в театър, телевизионно или киностудио VIPM253 Компютърно проектиране в сценичния дезайн /Photoshop/ VIPM254 Практикум: колаж и макетиране VIPM332 Проучване и работа върху концептуален сценичен ескиз VIPM333 Дизайн и стайлинг за шоупрограми VIPM334 Дизайн на декор за алтернативен театър VIPM336 Инсталация и пърформанс в сценичния дизайн VIPM337 Стаж в театър, телевизионно или киностудио
 • д-р Росица Обрешкова VIPM243 Визуално изследване на сценична среда ІІ част VIPM332 Проучване и работа върху концептуален сценичен ескиз
 • преп. Станимир Божилов VIPM245 Технологии за изграждане на декор в сценичния дизайн
 • Алина Папазова VIPM292 Проект: Компютърни експерименти в керамиката и порцелана VIPM705 Компютърни и рисунъчни експерименти
 • Майя Бужашка CASM662 Принципи на телевизионния дизайн
 • Мария Миронска CASM747 Характерни особености на костюма в киното
 • Петър Кесерджиев VIPM257 Проект: Компютърна графика
 • Теодор Киряков VIPM153 Основни понятия в компютърната графика VIPM253 Компютърно проектиране в сценичния дезайн /Photoshop/