Фотографско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението отваря широк теоретичен хоризонт за разбиране на възможностите на съвременната художествена, рекламна и репортажна фотография, както и практическо изграждане на умения за професионална фотографска работа по високите стандарти на авангардните цифрови технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по актова, рекламна, концептуална, постановъчна, репортажна фотография, документалистика. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти, преддипломен стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Фотографско изкуство
 • проф. Людмил Христов CASM150 Реализация на аудиовизуален продукт
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM144 Графичен дизайн на печатни продукти CASM406 Проект: Графичен дизайн на печатни продукти
 • доц. д-р Динамир Предов CASM550 Приложни аспекти във визуалните изкуства CASM551 Рекламна и художествена фотография CASM552 История на фотографското изкуство CASM561 Проект: Рекламна и художествена фотография CASM587 Проект: Портретна фотография CASM589 Актова фотография - стилове и жанрове CASM592 Проект: Актова фотография - тайните на позирането
 • доц. д-р Енчо Найденов CASM502 Рекламна фотография CASM535 Фотографски стаж CASM553 Практика по майсторска фотография CASM554 Професионално студийно осветление CASM555 Въведение в художествената фотография CASM563 Проект: Практика по майсторска фотография CASM573 Проект: Реализация на аудиовизуален продукт CASM585 Проект: Рекламна фотография
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVM100 Принципи на маркетинговите комуникации
 • доц. Боряна Минчева CASM543 Сценографски подходи и инсценировка на пространството във фотографията
 • гл. ас. д-р Ангел Коцев CASM541 Портретна фотография CASM579 Самостоятелна работа: Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията II част CASM584 Цифрова фотография CASM590 Проект: Цифрова фотография
 • гл. ас. д-р Лиляна Караджова CASM559 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията CASM575 Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията II част CASM579 Самостоятелна работа: Влиянието на изобразителното изкуство върху фотографията II част
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова CASM556 Компютърна обработка на фотоизображение и техники на колаж
 • ас. Силвия Иванова CASM552 История на фотографското изкуство
 • д-р Йосиф Аструков CASM532 Фотодокументалистика
 • д-р Цветан Томчев CASM518 Фотографията в медиите CASM591 Проект: Моделиране на журналистическия поглед
 • преп. Ангелина Василева CASM557 Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти I част CASM574 Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти II част CASM588 Проект: Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век - приложни аспекти I частж CASM594 Проект: Фотографията във визуалната култура на 20-ти и 21-ви век II част
 • Антоан Божинов CASM583 Класическа фотография
 • Валентин Киров CASM581 Интериорна и екстериорна фотогграфия CASM582 Предметна фотография
 • Велин Петков CASM572 Обработка на изображения (Photoshop)
 • Иванка Патерсън CASM506 Концептуални инспирации
 • Калина Кръстева-Брейлсфорд CASM576 Социална фотография CASM586 Проект: Концептуални инспирации CASM595 Проект: Социална фотография
 • Калина Брейлсфорд   CASM567 Анализ и развитие в избрано фотографско направление
 • Надежда Павлова - Иванова CASM593 Проект: Обработка на изображения (Photoshop)