Театър

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Театърът в историята на културата, Култура и семиотика, Митология и религия; практически курсове от програмата като: Пиеса и персонаж - действен анализ, Психофизическа загрявка на актьора, Специфични актьорски методи, Съвременни танцови техники, Глас и дишане, Визуални театрални форми и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове, извънаудиторни учебни форми, практики и стажове, и водят до професионална квалификация.

прочети още
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB094 Театърът, градът, политиката TEAB505 Драматичен и постдраматичен театър I част - Методи и пиеси TEAB541 Семинар „Класическа драматургия“ TEAB635 Семинар „Модерна драматургия“ TEAB639 Семинар „Модерна драматургия“ TEAB705 Драматичен и постдраматичен театър II част - Методи и пиеси TEAB735 Стаж по специалността – театрално изкуство TEAB835 Стаж „Следата“
 • проф. Петя Александрова, д.н. GENB088 Идеи в кинообрази
 • проф. д-р Георги Арнаудов GENB081 Структура, процес и технологии в съвременната музика
 • проф. Цветана Манева TEAB525 Диалог TEAB625 Диалог TEAB804 Радио - пиеса
 • доц. Боян Манчев, д.н. GENB089 Анатомия и естетика на човешкото тяло
 • доц. д-р Анна Пампулова TEAB102 Съвременни танцови техники - І част TEAB202 Съвременни танцови техники - ІІ част TEAB530 Танцов театър I част TEAB534 Танцови практики и репертоар I част TEAB540 Практика „Танцов театър“ TEAB633 Движението в театъра II част TEAB634 Танцови практики и репертоар II част TEAB637 Проект „Движението в театъра“ TEAB640 Стаж „Движението в театъра“ TEAB641 Проект „Танцови практики и репертоар“ TEAB730 Танцов спектакъл TEAB731 Анализ на танцовата форма TEAB732 Развитие на движението I част TEAB733 Танц - пърформанс в нетрадиционно пространство TEAB736 Семинар: Танц - образ - действие TEAB738 Стаж по специалността – танцово изкуство TEAB739 Проект: Танц - образ - действие TEAB830 Танцов театър III част TEAB832 Развитие на движението II част TEAB833 Движенченски театър TEAB834 Актьорско майсторство за танцов театър TEAB838 Семинар „Движенчески театър“
 • доц. д-р Антоанета Петрова TEAB523 Импровизационен и игрови театър TEAB623 Импровизационен и игрови театър TEAB638 Проект „Импровизационен театър“ TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB722 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма TEAB804 Радио - пиеса TEAB821 Образователен театър TEAB839 Проект „Образователен театър“
 • доц. д-р Ася Иванова TEAB111 Движенчески тренинг I част TEAB113 Психофизическа загрявка I част TEAB211 Движенчески тренинг II част TEAB213 Психофизическа загрявка II част TEAB314 Общуване с партньор TEAB414 Музика и ритмика TEAB524 Актьорска партитура TEAB624 Актьорска партитура TEAB835 Стаж „Следата“
 • доц. д-р Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB720 Тематичен проект I част TEAB721 Драматургия и композиция TEAB735 Стаж по специалността – театрално изкуство TEAB740 Семинар „Драматургия и композиция“ TEAB820 Тематичен проект II TEAB836 Семинар „Режисура“
 • доц. д-р Георги Гочев GENB094 Театърът, градът, политиката
 • доц. д-р Екатерина Тодорова TEAB112 Правоговор и дикция TEAB212 Говорни техники
 • доц. д-р Кристина Савова GENB083 Дизайн и маркетинг
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова GENB089 Анатомия и естетика на човешкото тяло
 • доц. д-р Татяна Соколова TEAB302 Танцово соло TEAB402 Танцов дует TEAB532 Танцово соло - пърформанс I част TEAB533 Движението в театъра I част TEAB537 Семинар „Движението в театъра“ TEAB539 Проект „Движението в театъра“ TEAB630 Танцов театър II част TEAB632 Танцово соло - пърформанс II част TEAB640 Стаж „Движението в театъра“ TEAB703 Танц - образ - действие TEAB730 Танцов спектакъл TEAB731 Анализ на танцовата форма TEAB732 Развитие на движението I част TEAB733 Танц - пърформанс в нетрадиционно пространство TEAB736 Семинар: Танц - образ - действие TEAB738 Стаж по специалността – танцово изкуство TEAB739 Проект: Танц - образ - действие TEAB830 Танцов театър III част TEAB832 Развитие на движението II част TEAB838 Семинар „Движенчески театър“
 • доц. Зарко Узунов TEAB722 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма
 • доц. Снежина Петрова TEAB100 Сценичен етюд TEAB110 Основи на театралното действие I част TEAB310 Основи на театралното действие III част TEAB311 Актьорът пред публика I част TEAB313 Монолог TEAB413 Монолог TEAB520 Театрален спектакъл TEAB521 Актьорът пред публика III част TEAB522 Пиеса и персонаж TEAB536 Проект „Актьорът пред публика“ TEAB538 Практика „Театрален спектакъл“ TEAB620 Актьорски техники II част TEAB621 Актьорът пред публика IV част TEAB622 Пиеса и персонаж TEAB636 Практика „Актьорски техники“ TEAB701 Проект - моноспектакъл TEAB704 Кино откъс TEAB737 Проект „Кино откъс“
 • гл. ас. д-р Десислава Шпатова TEAB410 Актьорски техники I част TEAB411 Актьорът пред публика II част TEAB520 Театрален спектакъл TEAB521 Актьорът пред публика III част TEAB536 Проект „Актьорът пред публика“ TEAB538 Практика „Театрален спектакъл“ TEAB620 Актьорски техники II част TEAB621 Актьорът пред публика IV част TEAB636 Практика „Актьорски техники“
 • гл. ас. д-р Илиян Парасков TEAB312 Вокална постановка TEAB412 Вокална постановка
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова GENB083 Дизайн и маркетинг
 • ас. д-р Слава Янакиева TEAB840 Средновековието – сценични събития и перформативни практики
 • ас. Марий Григоров TEAB200 Сценичен текст TEAB210 Основи на театралното действие II част
 • ас. Яница Атанасова TEAB102 Съвременни танцови техники - І част TEAB202 Съвременни танцови техники - ІІ част TEAB304 Съвременни танцови техники - ІІІ част TEAB404 Съвременни танцови техники - ІV част
 • Елена Панайотова TEAB520 Театрален спектакъл TEAB521 Актьорът пред публика III част TEAB536 Проект „Актьорът пред публика“ TEAB538 Практика „Театрален спектакъл“ TEAB620 Актьорски техники II част TEAB621 Актьорът пред публика IV част TEAB636 Практика „Актьорски техники“
 • Илиана Измирлиева TEAB112 Правоговор и дикция
 • Росен Михайлов TEAB531 Контакт - импровизация I част TEAB631 Контакт - импровизация II част TEAB807 Танцът в мултимедийна среда
 • Явор Гърдев   TEAB522 Пиеса и персонаж TEAB622 Пиеса и персонаж TEAB704 Кино откъс
 • Явор Стефанов TEAB737 Проект „Кино откъс“