Психология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Човешкият мозък, Обща социология, Антропология; практически курсове като - Основи на психологията, Експериментална психология, История на психологията, Въведение в когнитивната наука, Психология на личността и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация. Обучението в програмата е в съответствие с Европейския стандарт за образование на психолозите EuroPsy.

прочети още
Психология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък PSYB700 Невропсихология PSYB703 Неврогенетика PSYB905 Стаж: Познание и развитие 1 PSYB906 Стаж: Познание и развитие 2
 • проф. Стефан Матеев, д.н. PSYB201 Психологически извод PSYB502 Възприятие
 • проф. д-р Виолета Боянова PSYB884 Диагностика на комуникативните и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст
 • проф. д-р Елена Андонова PSYB107 Език и мислене PSYB708 Развитие на езика в детска възраст PSYB906 Стаж: Познание и развитие 2
 • проф. д-р Емилия Алексиева PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB887 Психодиагностика
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания
 • проф. д-р Лилия Гурова PSYB029 Увод във философията на науката PSYB030 Аналитични умения PSYB104 Философия на психологията PSYB206 Етика за психолози
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010 Обща социология
 • проф. д-р Морис Гринберг PSYB030 Аналитични умения PSYB406 Взимане на решения PSYB505 Психологическо скалиране PSYB552 Основни идеи в моделирането в психологията PSYB553 Модели и симулации в психологията PSYB798 Психология на моралната преценка PSYB897 Проследяване на погледа - метод и приложения PSYB906 Стаж: Познание и развитие 2 PSYB997 Потребителско поведение
 • доц. д-р Анелия Спасова PSYB817 Психология на рекламното повлияване PSYB997 Потребителско поведение
 • доц. д-р Диана Бакалова PSYB717 Психология на стреса
 • доц. д-р Димитър Атанасов GENB002A Статистика PSYB201 Психологически извод
 • доц. д-р Евгения Благоева PSYB203 Перспективи в социокултурната антропология
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси
 • доц. д-р Емил Маджаров PSYB716 Юридическа психология
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB005 Психология на личността PSYB507 Психология на себепознанието PSYB715 Диференциална психология
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB008 Човешкият мозък GENB090 Биологична психология PSYB618 Психопатология PSYB787 Психопатология на развитието І част PSYB797 Психопатология на развитието ІІ част PSYB840 Поведенческа медицина PSYB887 Психодиагностика
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB008 Психология на развитието PSYB015 Развитие на психичните процеси PSYB024 Психология на развитието – личност и общество PSYB604 Когнитивно развитие в детството PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB011 Когнитивни процеси PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти PSYB018 Участие в експерименти по социална психология PSYB503 Памет и обучение PSYB504 Мислене, разсъждение и решаване на проблеми PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част PSYB901 Емоции, когнитивни процеси и социално познание PSYB986 Методология на експерименти с време на реакция и точност на отговорите
 • доц. д-р Росен Люцканов PSYB030 Аналитични умения PSYB104 Философия на психологията
 • доц. д-р Румен Петров GENB090 Биологична психология
 • гл. ас. д-р Армине Джанян PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica) PSYB708 Развитие на езика в детска възраст
 • гл. ас. д-р Евгения Христова PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти PSYB018 Участие в експерименти по социална психология PSYB406 Взимане на решения PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част PSYB798 Психология на моралната преценка PSYB897 Проследяване на погледа - метод и приложения PSYB906 Стаж: Познание и развитие 2
 • гл. ас. д-р Елена Пседерска PSYB500 Увод в клиничната психология PSYB903 Стаж: Клинична практика 1 PSYB904 Стаж: Клинична практика 2
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов GENB008 Човешкият мозък PSYB004 Експериментален дизайн PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB905 Стаж: Познание и развитие 1 PSYB906 Стаж: Познание и развитие 2
 • гл. ас. д-р Кирил Костов PSYB016 Участие в поведенчески експерименти PSYB017 Участие в когнитивни експерименти PSYB018 Участие в експерименти по социална психология
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYB001 Въведение в психологията PSYB003 Основни понятия и школи в психологията PSYB015 Развитие на психичните процеси PSYB604 Когнитивно развитие в детството PSYB905 Стаж: Познание и развитие 1
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PSYB790 Стаж. Оценка на персонала и организацията PSYB907 Стаж. Управление и развитие на човешките ресурси
 • гл. ас. д-р Мартин Янков PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB009 Клинични перспективи към психологията на личността PSYB413 Тестология - II част PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB636 Практика: Емпирично изследване ІІ част PSYB987 Училищна психология
 • гл. ас. д-р Методи Коралов PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB008 Психология на развитието PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB313 Тестология - I част PSYB413 Тестология - II част PSYB611 Кроскултурна социална психология PSYB790 Стаж. Оценка на персонала и организацията PSYB907 Стаж. Управление и развитие на човешките ресурси
 • гл. ас. д-р Михаела Барокова PSYB107 Език и мислене PSYB206 Етика за психолози PSYB307 Психолингвистика PSYB313 Тестология - I част
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB008 Психология на развитието PSYB787 Психопатология на развитието І част PSYB797 Психопатология на развитието ІІ част PSYB985 Педагогическа психология: Науката за ученето
 • гл. ас. д-р Невена Димова PSYB203 Перспективи в социокултурната антропология
 • гл. ас. д-р Соня Драгова PSYB602 Организационна психология PSYB719 Психология на труда PSYB721 Изследване на организациите PSYB790 Стаж. Оценка на персонала и организацията PSYB821 Подбор, оценка и развитие на персонал PSYB907 Стаж. Управление и развитие на човешките ресурси
 • ас. д-р Велислава Донкина PSYB571 Въведение в психоанализата PSYB903 Стаж: Клинична практика 1 PSYB911 Психосоматика и работа с пациенти с тежки соматични заболявания
 • ас. д-р Веселин Веселинов PSYB021 История на психологията - I част PSYB023 История на психологията – II част PSYB902 Увод в качествените методи в психологията PSYB904 Стаж: Клинична практика 2
 • ас. д-р Веселина Къдрева PSYB002 Увод в експерименталните изследвания PSYB004 Експериментален дизайн PSYB011 Когнитивни процеси PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB014 Планиране и провеждане на емпирични изследвания PSYB519 Статистическа обработка на данни (SPSS, Statistica) PSYB635 Практика: Емпирично изследване І част PSYB798 Психология на моралната преценка PSYB901 Емоции, когнитивни процеси и социално познание
 • ас. д-р Йолина Петрова PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст PSYB688 Проект: работа в изследователска лаборатория PSYB986 Методология на експерименти с време на реакция и точност на отговорите
 • ас. д-р Маргарита Павлова PSYB007 Въведение в когнитивната наука PSYB024 Психология на развитието – личност и общество PSYB503 Памет и обучение PSYB707 Развитие на мисленето в детска възраст PSYB985 Педагогическа психология: Науката за ученето
 • д-р Димо Станчев PSYB726 Психоаналитична психопатология
 • д-р Илина Начева PSYB401 Психология на малките групи
 • д-р Кимон Ганев PSYB618 Психопатология
 • д-р Кирил Бозгунов PSYB794 Увод в психотерапията
 • д-р Людмила Цветкова PSYB987 Училищна психология
 • д-р Силвия Давидова-Иванова PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB611 Кроскултурна социална психология PSYB815 Управление на човешки ресурси
 • Ваня Димова PSYB905 Стаж: Познание и развитие 1
 • Елена Пседерска   PSYB828 Психология на зависимостите
 • Мила Маркова PSYB910 Психологическо консултиране на семейства
 • Румяна Крумова PSYB726 Психоаналитична психопатология