Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика Митология и религия, Историческото познание, Естетика и теория на изкуството; практически курсове като - Арабски език, Превод и коментар на текстове, Увод в арабо-мюсюлманската литература, Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
 • проф. Виолета Дечева, д.н. GENB094 Театърът, градът, политиката
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Петя Александрова, д.н. GENB088 Идеи в кинообрази
 • проф. д-р Екатерина Михайлова GENB091 Право, политика, цивилизация
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. GENB095 Съвременният свят
 • доц. Морис Фадел, д.н. ARAB760 Ориент и модернизъм
 • доц. д-р Георги Гочев GENB094 Театърът, градът, политиката
 • доц. д-р Димитър Гюдуров GENB095 Съвременният свят HISB821 Религиите в България
 • доц. д-р Живко Лефтеров HISB821 Религиите в България
 • доц. д-р Мариана Малинова ARAB003 Увод в арабо-мюсюлманската цивилизация ARAB111 Практическа арабска граматика ARAB211 Практическа арабска граматика ARAB216 Шариатът в съвременния свят: проблеми и решения ARAB322 Мюсюлманските общества ARAB418 Литературни текстове на арабски ARAB419 Модерният Близък Изток ARAB500 Практика ARAB501 Семинар ARAB502 Проект: Арабският език в масмедиите ARAB510 Практически арабски език ARAB541 Представите за отвъдното и края на света в исляма ARAB600 Практика ARAB601 Семинар "Ориенталия" ARAB602 Проект: Класически и модерен ислям ARAB610 Практически арабски език ARAB700 Стаж ARAB701 Семинар „Арабският език и култура“ ARAB702 Проект: Писмен превод ARAB710 Практически арабски език ARAB745 Векът на Просвещението: ревизия на традицията през ХХ в. ARAB800 Стаж ARAB801 Семинар „Пътят към Ориента“ ARAB802 Проект: Писмен превод ARAB810 Практически арабски език ARAB819 Арабски национализъм: текстове и интерпретации ARAB850 Симултанен превод ARAB852 Проблеми на превода на класическа и съвременна художествена проза
 • доц. д-р Павел Павлович ARAB540 Средновековни арабо-мюсюлмански извори
 • доц. д-р Светла Янева ARAB746 Ислямът на Балканите HISB006 Османската империя и Балканите
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодора Карамелска GENB095 Съвременният свят
 • гл. ас. д-р Велин Белев ARAB010 Разговорен арабски език - II част ARAB116 Коранът: свещената книга на Исляма ARAB324 Въведение в ориенталистиката ARAB415 Превод на публицистичен текст ARAB500 Практика ARAB501 Семинар ARAB502 Проект: Арабският език в масмедиите ARAB510 Практически арабски език ARAB513 Арабският език в масмедиите ARAB532 Разговорен арабски език ARAB600 Практика ARAB601 Семинар "Ориенталия" ARAB602 Проект: Класически и модерен ислям ARAB637 Суфизмът - мистическото измерение на исляма ARAB638 Бизнес етикет в арабския свят ARAB654 Мюсюлманска Испания ARAB700 Стаж ARAB701 Семинар „Арабският език и култура“ ARAB702 Проект: Писмен превод ARAB710 Практически арабски език ARAB750 Симултанен превод ARAB800 Стаж ARAB801 Семинар „Пътят към Ориента“ ARAB802 Проект: Писмен превод ARAB810 Практически арабски език ARAB812 Суфизмът в текстове
 • гл. ас. д-р Неделя Китаева ARAB007 Увод в арабо-мюсюлманската литература ARAB319 Арабски език в текстове - I част ARAB421 Великите книги на арабската цивилизация ARAB500 Практика ARAB501 Семинар ARAB502 Проект: Арабският език в масмедиите ARAB510 Практически арабски език ARAB533 Големите арабски книги - "Хиляда и една нощ" ARAB600 Практика ARAB601 Семинар "Ориенталия" ARAB602 Проект: Класически и модерен ислям ARAB622 Модерна арабска литература ARAB651 Консекутивен превод ARAB700 Стаж ARAB701 Семинар „Арабският език и култура“ ARAB702 Проект: Писмен превод ARAB710 Практически арабски език ARAB735 Арабска митология, фолклор и традиции ARAB760 Ориент и модернизъм ARAB800 Стаж ARAB801 Семинар „Пътят към Ориента“ ARAB802 Проект: Писмен превод ARAB810 Практически арабски език ARAB817 Арабска поезия OOLE181 Арабски език, A1 OOLE281 Арабски език, A2 OOLE381 Арабски език, B1.1 OOLE481 Арабски език, В1.2
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев GENB091 Право, политика, цивилизация
 • д-р Азиз Шакир ARAB323 Арабски език във виртуална среда
 • д-р Анка Стоилова ARAB840 Арабски ръкописи
 • д-р Ариф Абдулах ARAB117 Арабски език в диалози - I част ARAB221 Арабски език в диалози ARAB318 Географска карта на арабския свят ARAB321 Арабски език в текстове - II част ARAB599 Ислямът в Европа: предизвикателства на плурализма
 • Али Талиб ARAB513 Арабският език в масмедиите
 • Арам Наджарян ARAB005 Превод и коментар на текстове ARAB006 Разговорен арабски език - I част ARAB317 Арабска калиграфия ARAB751 Консекутивен превод
 • Веселина Райжекова ARAB717 Превод на специализиран текст
 • Емил Мирчев ARAB516 Ориентът и Западна Европа- парадоксите на пресичащите се култури
 • Мирослав Зафиров ARAB813 Съвременна история на арабския свят
 • Надежда Йорданова   GENB091 Право, политика, цивилизация
 • Салех Брик ARAB610 Практически арабски език
 • Христина Чобанова-Ангелова ARAB635 Арабски диалекти