Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Програмиране (C++), Компютърни системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Локални и глобални мрежи, Системи за виртуализация, Бази от данни и SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - проекти по програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми, самостоятелни работи. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. NETB302 Системи за реално време NETB357 Мобилни комуникации NETB405 Сензорни мрежи NETB452 Разпределени системи
 • проф. Иван Ланджев, д.н. NETB103 Линейна алгебра NETB157 Автомати и изчислимост NETB159 Комбинаторика NETB308 Шумозащитно кодиране NETB353 Криптография NETB426 Киберсигурност NETB602 Проект: Криптография NETB802 Проект: Киберсигурност
 • проф. Тодор Стоилов, д.н. NETB474 Мрежови операции и тестване
 • проф. д-р Георги Тупаров NETB257 Бази от данни и SQL NETB269 Приложения на системите бази от данни NETB506 Проект: Разпределени бази от данни
 • проф. д-р Емил Колев NETB153 Математически анализ
 • проф. д-р Красимир Манев NETB128 Дискретна математика
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • доц. д-р Владимир Иванов NETB154 Основи на мрежите NETB294 Локални мрежи NETB464 Управление на корпоративни мрежи
 • доц. д-р Димитър Атанасов NETB253 Теория на вероятностите NETB306 Приложна статистика NETB329 Програмиране с Python
 • доц. д-р Емил Стоилов NETB238 Мрежови архитектури NETB282 Маршрутизация NETB309 Network Design / Проектиране на мрежи NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп NETB356 Мрежов хардуер NETB360 Конфигуриране на мрежови устройства
 • доц. д-р Ласко Ласков DSCM026 Обработка на изображения и разпознаване на образи NETB100 Програмиране NETB127 Лабораторни упражнения по програмиране NETB156 Обектно-ориентирано програмиране NETB158 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране NETB208 Структури от данни NETB241 Паралелно програмиране NETB301 Програмиране на сигурен код NETB507 Практика по програмиране NETB603 Практика по програмиране
 • доц. д-р Методи Трайков NETB365 Сигурност на системи и данни
 • доц. д-р Николай Киров NETB290 Състезателно програмиране - I част
 • доц. д-р Росица Голева NETB202 Операционни системи NETB254 Глобални мрежи NETB349 Мрежи за съхраняване на информация NETB352 UNIX/Linux операционни системи NETB362 Лабораторни занятия по Linux NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB500 Практика по проектиране на локални мрежи NETB505 Проект: Системи за реално време NETB600 Практика по Администриране на мрежи NETB702 Проект: Виртуализация NETB799 Управление на проекти по информационни технологии
 • доц. д-р Румен Радев NETB457 Технологии за приложения в Интернет NETB467 Проектиране на приложения в Интернет
 • доц. д-р Стоян Мишев CSCB743 Обработка на големи обеми от данни NETB701 Бакалавърски семинар – I част NETB801 Бакалавърски семинар – II част
 • доц. д-р Ясен Горбунов NETB102 Компютърни системи NETB206 Компютърни архитектури NETB500 Практика по проектиране на локални мрежи NETB510 Вградени системи NETB600 Практика по Администриране на мрежи
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова NETB700 Стаж: Мрежови технологии NETB800 Стаж: Мрежови технологии
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов NETB385 Визуално програмиране NETB401 Web програмиране Client-Server NETB605 Проект по визуално програмиране
 • гл. ас. д-р Николай Милованов NETB403 MPLS Service Provider Networks
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов NETB245 Алгоритми и програмиране NETB253 Теория на вероятностите NETB306 Приложна статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев NETB157 Автомати и изчислимост
 • гл. ас. д-р Филип Андонов NETB329 Програмиране с Python NETB508 Проект: Програмиране с Python
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова NETB406 Програмиране на Java NETB601 Проект: Програмиране на Java
 • ас. Георги Кирков NETB802 Проект: Киберсигурност
 • д-р Олена Чебанюк NETB202 Операционни системи
 • Веселин Хаджитодоров NETB365 Сигурност на системи и данни
 • Делян Керемедчиев NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • Добромир Динев NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB799 Управление на проекти по информационни технологии
 • Иво Вачков NETB254 Глобални мрежи NETB301 Програмиране на сигурен код NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • Светослав Торбов NETB426 Киберсигурност NETB802 Проект: Киберсигурност