Мрежови технологии (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; аудиторни лекционни курсове като - Програмиране (C++), Компютърни системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Локални и глобални мрежи, Системи за виртуализация, Бази от данни и SQL и др.; извънаудиторни учебни форми - проекти по програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми, самостоятелни работи. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От третата година програмата предлага два модула, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)
 • проф. Здравко Каракехайов, д.н. NETB302 Системи за реално време NETB357 Мобилни комуникации NETB405 Сензорни мрежи NETB452 Разпределени системи
 • проф. Иван Ланджев, д.н. NETB103 Линейна алгебра NETB157 Автомати и изчислимост NETB159 Комбинаторика NETB308 Шумозащитно кодиране NETB353 Криптография NETB426 Киберсигурност NETB602 Проект: Криптография NETB802 Проект: Киберсигурност
 • проф. Тодор Стоилов, д.н. NETB474 Мрежови операции и тестване
 • проф. д-р Георги Тупаров NETB299 Основи на базите от данни NETB506 Проект: Разпределени бази от данни NETB590 NoSQL системи за бази данни
 • проф. д-р Емил Колев NETB153 Математически анализ
 • проф. д-р Красимир Манев NETB128 Дискретна математика
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • доц. д-р Владимир Иванов NETB154 Основи на мрежите NETB294 Локални мрежи NETB464 Управление на корпоративни мрежи
 • доц. д-р Димитър Атанасов NETB253 Теория на вероятностите NETB306 Приложна статистика NETB329 Програмиране с Python
 • доц. д-р Емил Стоилов NETB238 Мрежови архитектури NETB282 Маршрутизация NETB309 Network Design / Проектиране на мрежи NETB324 Мрежови технологии за отдалечен достъп NETB356 Мрежов хардуер NETB360 Конфигуриране на мрежови устройства
 • доц. д-р Ласко Ласков DSCM026 Обработка на изображения и разпознаване на образи NETB100 Програмиране NETB127 Лабораторни упражнения по програмиране NETB156 Обектно-ориентирано програмиране NETB158 Лабораторни упражнения по обектно-ориентирано програмиране NETB208 Структури от данни NETB241 Паралелно програмиране NETB301 Програмиране на сигурен код NETB507 Практика по програмиране NETB603 Практика по програмиране
 • доц. д-р Методи Трайков NETB290 Състезателно програмиране - I част NETB291 Състезателно програмиране - II част NETB365 Сигурност на системи и данни
 • доц. д-р Николай Киров NETB290 Състезателно програмиране - I част NETB291 Състезателно програмиране - II част
 • доц. д-р Росица Голева NETB202 Операционни системи NETB254 Глобални мрежи NETB349 Мрежи за съхраняване на информация NETB352 UNIX/Linux операционни системи NETB362 Лабораторни занятия по Linux NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB505 Проект: Системи за реално време NETB600 Практика по Администриране на мрежи NETB702 Проект: Виртуализация NETB799 Управление на проекти по информационни технологии
 • доц. д-р Румен Радев NETB457 Технологии за приложения в Интернет NETB467 Проектиране на приложения в Интернет
 • доц. д-р Стоян Мишев CSCB743 Обработка на големи обеми от данни NETB701 Бакалавърски семинар – I част NETB801 Бакалавърски семинар – II част
 • доц. д-р Ясен Горбунов NETB102 Компютърни системи NETB206 Компютърни архитектури NETB500 Практика по проектиране на локални мрежи NETB510 Вградени системи NETB600 Практика по Администриране на мрежи
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова NETB700 Стаж: Мрежови технологии NETB800 Стаж: Мрежови технологии
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов NETB385 Визуално програмиране NETB401 Web програмиране Client-Server NETB605 Проект по визуално програмиране
 • гл. ас. д-р Николай Милованов NETB403 MPLS Service Provider Networks
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов NETB245 Алгоритми и програмиране NETB253 Теория на вероятностите NETB306 Приложна статистика
 • гл. ас. д-р Стоян Боев NETB157 Автомати и изчислимост
 • гл. ас. д-р Филип Андонов NETB329 Програмиране с Python NETB508 Проект: Програмиране с Python
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова NETB406 Програмиране на Java NETB601 Проект: Програмиране на Java
 • ас. Георги Кирков NETB802 Проект: Киберсигурност
 • д-р Олена Чебанюк NETB202 Операционни системи
 • Веселин Хаджитодоров NETB365 Сигурност на системи и данни
 • Делян Керемедчиев NETB258 Web-програмиране с HTML и JavaScript
 • Добромир Динев NETB439 Реализация на софтуерни проекти NETB799 Управление на проекти по информационни технологии
 • Иво Вачков NETB254 Глобални мрежи NETB301 Програмиране на сигурен код NETB409 Мрежова сигурност NETB419 Лабораторни занятия по мрежова сигурност
 • Светослав Торбов NETB426 Киберсигурност NETB802 Проект: Киберсигурност