Визуални изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, което се състои от двусеместриални курсове по основни научни направления. Тази теоритична част на обучението е концентрирана върху историята, естетиката и теорията на изобразителното изкуство. Разглеждат се теми свързани с различни апекти на композицията и изразните стредства във визуалните изкуства.

В тези първи две години на програмата студентите имат възможност да се обучават в практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката и порцелана, художественото стъкло, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, както и в основни компютърни курсове и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в шест модула, които водят до определена професионална квалификация. Модулите предлагат специализирани аудиторни курсове и тренингови учебни форми.

прочети още
Визуални изкуства
 • проф. Петя Александрова, д.н. GENB088 Идеи в кинообрази
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора" VIPB075 Компютърно проектиране и синтез в архитектурни пространства VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част
 • проф. д-р Веселина Манева VIPB244 Законодателство в изкуството и дизайна
 • проф. д-р Ирина Генова PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB904 Съвременно и концептуално изкуство VIPB938 Изкуството днес - съвременни арт практики и форуми. Делът на публиката
 • проф. д-р Моника Попова GENB097 Съвременното изкуство VIPB067 Керамика и порцелан. Дигитални форми, I част VIPB069 Керамика и порцелан. Дигитални форми, II част VIPB249 Основи на керамика VIPB250 Керамика и порцелан – I част VIPB251 Керамика и порцелан – II част VIPB252 Свободна рисунка VIPB254 Основи на окислителните и редукционни техники VIPB256 Артистична рисунка VIPB257 Изграждане на гипсов калъп VIPB258 Стаж по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB259 Проект за участие в годишна керамична изложба VIPB261 Гипсови калъпи VIPB262 Стаж по компютърно проектиране в керамиката и порцелана в УПИЗ или във фирма по договор VIPB450 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB454 Практика по керамика и точарски техники в УПИЗ или във фирма по договор VIPB458 Проект: Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB905 Съвременни форми в рисунката I част VIPB908 Порцелан VIPB909 Древен и съвременен знак и форма VIPB912 Технология на керамиката и порцелана в предприятие или в УПИЗ на НБУ VIPB921 Стилизация на формата VIPB923 Керамика VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности VIPB932 Колажни техники върху керамика и порцелан I част VIPB935 Окислителни и редукционни техники в керамиката и порцелана VIPB939 Керамика и порцелан. Смесени техники
 • проф. д-р Олег Гочев VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB601 Натурни цветни студии - ІІ част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB850 Технология на стенописта
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. GENB095 Съвременният свят
 • доц. Боян Манчев, д.н. GENB089 Анатомия и естетика на човешкото тяло PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част PALB602 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - ІІ част
 • доц. д-р Антоанета Петрова PALB598 Тематичен проект PALB754 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект
 • доц. д-р Ася Иванова PALB754 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект PALB820 Стаж в театъра на НБУ - Сценичен дизайн по идея на студентите
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова VIPB529 Европейският авангард в изкуството на ХХ век
 • доц. д-р Венцислав Занков PALB514 Светлината - пространствообразуващ фактор PALB606 Светлина и сянка в сценичния дизайн PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част PALB804 Сценичен дизайн по идея на студентите PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част PALB821 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление VIPB227 Графичната рисунка - специфики VIPB239 Графични ескизи VIPB248 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB253 Пластика и пространство в керамиката VIPB265 Рисунка в приложната графика VIPB266 Рисунка в графиката - приложни аспекти VIPB272 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB274 Разработки по натура VIPB275 Практика: пленер VIPB277 Мултимедийни системи в цвят VIPB280 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB282 Ахроматични и цветни композиционни ескизи VIPB284 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB293 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB465 Проект: Рисунката в приложната графика - ІІ част VIPB468 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB472 Проект: Композиция в цвят - І част VIPB475 Проект: Композиция в цвят - IІ част VIPB477 Проект: Живописни композиции - І част VIPB480 Проект: Живописни композиции - ІI част VIPB483 Проект: Етюдна рисунка - І част VIPB486 Проект: Етюдна рисунка - ІI част VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB502 Разработки по натурни цветни студии VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB530 Етюдна рисунка - І част VIPB563 Специфика на рисунката в графиката - І част VIPB581 Рисунката в приложната графика - І част VIPB602 Разработки по натурни студии VIPB603 Разработки по цветна композиция - портрет VIPB630 Етюдна рисунка - ІІ част VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB663 Специфика на рисунката в графиката - ІІ част VIPB681 Рисунката в приложната графика - ІІ част VIPB763 Рисунки - туш, перо и четка - І част VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB863 Рисунки - туш, перо и четка - ІІ част VIPB905 Съвременни форми в рисунката I част VIPB917 Скулптурa
 • доц. д-р Дамян Дамянов VIPB013 Плакат и рекламен дизайн - І част VIPB021 Плакат и рекламен дизайн - IІ част VIPB230 Графично оформление на печатно произведение VIPB235 Оформление на специфични печатни произведения VIPB267 Плакат за културни събития VIPB293 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB441 Практика по илюстрация в УПИЗ на НБУ VIPB442 Проект: Печатна графика – I част VIPB445 Проект: Печатна графика – II част VIPB446 Стаж по оформление на печатно произведение в УПИЗ на НБУ VIPB449 Стаж по илюстрация и графичен дизайн в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB460 Проект: Стилизация и орнамент VIPB461 Практика по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB462 Проект: Приложна графика: исторически аспекти VIPB463 Практика по рекламна графика в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB466 Стаж по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB470 Стаж по графичен дизайн в рекламна агенция по договор VIPB565 Печатна графика - І част VIPB566 Шрифт и калиграфия VIPB580 Шрифт - І част VIPB583 Приложна графика: исторически аспекти VIPB585 Стилизация и орнамент VIPB665 Печатна графика - II част VIPB679 Плакат: социален VIPB680 Шрифт - ІІ част VIPB779 Плакат: културен VIPB780 Калиграфия VIPB783 Пиктография VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането VIPB814 Графичен синтез и асоциации VIPB880 Типография VIPB881 Графично оформление: портфолио
 • доц. д-р Димитър Гюдуров GENB095 Съвременният свят
 • доц. д-р Илия Кожухаров VIPB263 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан, II част VIPB451 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB453 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част
 • доц. д-р Йордан Ефтимов GENB097 Съвременното изкуство
 • доц. д-р Калина Христова GENB031 Композиция във визуалните изкуства PALB708 Печатни техники и материали в сценичния декор VIPB009 Графика и илюстрация - І част VIPB020 Графика и илюстрация - II част VIPB073 Проект: Мецотинто VIPB232 Графичен синтез и стилизация VIPB233 Илюстрация за детско печатно издание VIPB237 Комикс и графична новела VIPB240 Сториборд и лейаут за печатни издания VIPB241 Творчески концепции в рекламната графика VIPB242 Артистична илюстрация и фантазни образи VIPB248 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB268 Корпоративна рекламна графика VIPB270 Плаката в рекламата VIPB272 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB280 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB284 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB293 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB441 Практика по илюстрация в УПИЗ на НБУ VIPB443 Практика по графични техники в УПИЗ на НБУ или в графична база VIPB444 Проект: Илюстрация: детска книга VIPB446 Стаж по оформление на печатно произведение в УПИЗ на НБУ VIPB449 Стаж по илюстрация и графичен дизайн в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB460 Проект: Стилизация и орнамент VIPB461 Практика по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB463 Практика по рекламна графика в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB464 Проект: Графично оформление: етикет VIPB466 Стаж по плакат в УПИЗ на НБУ или рекламна агенция VIPB468 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB469 Проект:Графично оформление:портфолио VIPB470 Стаж по графичен дизайн в рекламна агенция по договор VIPB562 Илюстрация: типаж, ситуация и среда VIPB579 Плакат: пропаганда VIPB585 Стилизация и орнамент VIPB662 Илюстрация: детска книга VIPB679 Плакат: социален VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB755 Рекламни стратегии VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил VIPB782 Графично оформление: опаковка VIPB813 Изразни средства и технологии в илюстрирането VIPB814 Графичен синтез и асоциации VIPB879 Плакат: рекламен VIPB883 Рекламната графика в интернет VIPB884 Съвременни тенденции в приложната графика VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности
 • доц. д-р Константин Вълчев VIPB068 Стъклото в изкуството и дизайна, I част VIPB070 Стъклото в изкуството и дизайна, II част VIPB949 Технология на силикатните форми (стъкло) ІІ част
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова GENB089 Анатомия и естетика на човешкото тяло
 • доц. д-р Ралица Мирчева PALB505 Рисуване и живопис по натура - І част PALB599 Проект: Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB816 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част PALB899 Проект:Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част VIPB004 Живопис - І част VIPB006 Живопис - ІІ част VIPB011 Рисуване по натура - І част VIPB012 Живописен етюд - І част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци VIPB061 Рисуване на глава по натура VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB112 Живопис и цветознание - I част VIPB113 Живопис и цветознание - II част VIPB248 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB264 Визуална комуникация чрез цвят и композиция VIPB272 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB273 Практически разработки по натурни студии VIPB274 Разработки по натура VIPB275 Практика: пленер VIPB280 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB282 Ахроматични и цветни композиционни ескизи VIPB284 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, II част“ VIPB288 Живописни и графични експерименти VIPB290 Проект: Живописни и графични експерименти VIPB293 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, I част“ VIPB468 Семинар „Съвременни тенденции в изобразителното изкуство, 2 част“ VIPB471 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB472 Проект: Композиция в цвят - І част VIPB475 Проект: Композиция в цвят - IІ част VIPB477 Проект: Живописни композиции - І част VIPB480 Проект: Живописни композиции - ІI част VIPB500 Натурни студии - І част VIPB503 Разработки по цветна композиция - натюрморт VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB515 Технология на живописта VIPB518 Цвят и композиция в илюстрацията VIPB519 Цвят и композиция във визуалната комуникация - I част VIPB602 Разработки по натурни студии VIPB603 Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB649 Цветни техники в илюстрацията VIPB650 Цвят и композиция във визуалната комуникация - II част VIPB701 Разработки по композиционни ескизи VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB801 Разработки по живописна композиция VIPB848 Живописни композиции - ІІ част
 • доц. Боряна Минчева PALB616 Дизайн на декор за кино и телевизия
 • доц. Валентин Савчев PALB505 Рисуване и живопис по натура - І част PALB507 Пластични форми в сценична среда PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB614 Практически курс (тренингов): Рисуване и живопис по натура - ІІ част VIPB001 Пластика - I част VIPB002 Пластика - ІІ част VIPB057 Пластика - I част VIPB058 Пластика - II част VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката VIPB275 Практика: пленер VIPB278 Пластични разработки VIPB631 Пластика - ІІ част VIPB651 Пластична разработка на запазен знак, хералдика VIPB702 Пространствена пластика VIPB731 Пластика - ІІІ част VIPB906 Скулптурата в керамиката
 • доц. Елена Иванова PALB621 Практика в ателие: Конструиране на средновековен костюм PALB622 Практика в специализирано ателие - Колаж и макетиране в сценичния дизайн
 • доц. Зарко Узунов PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB597 Тематичен сценографски проект І част
 • доц. Христо Добаров VIPB059 Перспективи и софтуерна визуализация
 • доц. Цветан Илиев VIPB268 Корпоративна рекламна графика VIPB271 Портфолио - графично оформление VIPB469 Проект:Графично оформление:портфолио VIPB683 Рекламна графика: запазен знак/лого VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил VIPB881 Графично оформление: портфолио
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването"
 • гл. ас. д-р Ангел Коцев VIPB567 Фотография
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов VIPB784 Търговската марка: визия и комуникация
 • гл. ас. д-р Моника Найденова VIPB076 Европейски центрове на стъклото. Възникване, развитие и разпространение VIPB077 Съвременни технологични практики в стъклото VIPB110 Дизайн от стъкло VIPB285 Пластика от стъкло VIPB286 Проект: "Работа с витражни техники" VIPB287 Практика в специализирано ателие/предприятие - стъкло VIPB289 Стаж по силикатни форми в ателие/предприятие VIPB291 Проект: "Изработване на витраж от стъкло, I част" VIPB292 Проект: "Изработване на витраж от стъкло, II част" VIPB317 Бижутерство VIPB482 Практика по стъкло в ателие/предприятие VIPB484 Проект "Стъкло в архитектурата" VIPB489 Проект: Стъклото в интериора VIPB490 Стаж по стъкло (силикатни форми) VIPB523 Стъклото като изкуство VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис VIPB525 Стъклото в дизайна VIPB526 Практически курс (тренингов) Стъклото в дизайна VIPB532 Стъклопластика - І част VIPB555 Стъклото в архитектурата VIPB618 Практически курс (тренингов) Стъклопластика - II част VIPB629 Рисуване върху стъкло VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB729 Витражни техники - І част VIPB732 Стъклопластика - ІІІ част VIPB745 Рисунката в стъклото и други силикатни форми VIPB749 Практически курс (тренингов) Витражни техники - I част VIPB824 Стъклото в интериора VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB856 Витражни техники - ІІ част VIPB947 Технология на силикатните форми (стъкло) - 1 част VIPB949 Технология на силикатните форми (стъкло) ІІ част VIPB951 Живописни и графични техники в стъклото и силикатните форми
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска GENB095 Съвременният свят
 • гл. ас. д-р Христина Дякова PALB501 Дизайн на декор по тема - антични текстове PALB513 История на театрален костюм пред антична и антична епоха PALB514 Светлината - пространствообразуващ фактор PALB516 Основи на макетирането и мащаб, I част PALB517 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм I част PALB519 Практика в театъра на НБУ - Сценографски проект PALB520 Проект: Основи на макетирането и мащаб, I част PALB597 Тематичен сценографски проект І част PALB599 Проект: Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB606 Светлина и сянка в сценичния дизайн PALB615 История на театрален костюм – Византия, ранно средновековие PALB616 Дизайн на декор за кино и телевизия PALB617 Основи на макетирането и мащаб, II част PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB621 Практика в ателие: Конструиране на средновековен костюм PALB622 Практика в специализирано ателие - Колаж и макетиране в сценичния дизайн PALB623 Проект: Основи на макетирането и мащаб, II част PALB703 Уникален театрален костюм - конструиране PALB714 История на Западноевропейския ренесансов костюм PALB715 Проектиране на пространство и декор по ренесансови текстове - Шекспир PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB717 Основи на осветлението в Сценичния дизайн PALB718 Макетиране по собствен проект I част PALB719 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект I част PALB753 Проект: Сценичен декор по зададена тема PALB754 Стаж в театъра на НБУ - Интердисциплинарен сценографски проект PALB803 Уникален театрален костюм - конструиране PALB804 Сценичен дизайн по идея на студентите PALB813 Практически курс (тренингов): Сценичен дизайн по идея на студенти PALB815 Макетиране по собствен проект II част PALB816 Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част PALB819 Проект: Сценичен декор по свободна тема PALB820 Стаж в театъра на НБУ - Сценичен дизайн по идея на студентите PALB899 Проект:Тъкани и материи при конструирането на собствен проект II част VIPB010 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - І част VIPB014 Сценичен дизайн - І част VIPB016 Компютърно проектиране в пластичните изкуства (Adobe Photoshop) - ІІ част VIPB022 Сценичен дизайн - II част VIPB074 Мултимедийни намеси в архитектурата и живописта (3Ds max) VIPB231 Въведение във векторната графика (Adobe Illustrator) VIPB236 Векторна графика (Adobe Illustrator) VIPB243 Компютърна графика: Adobe Illustrator VIPB276 Компютърни експерименти с таблет VIPB517 Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част VIPB684 Компютърна графика: Photoshop - ІІ част VIPB904 Съвременно и концептуално изкуство
 • ас. д-р Васил Ангелов PALB708 Печатни техники и материали в сценичния декор VIPB009 Графика и илюстрация - І част VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB073 Проект: Мецотинто VIPB226 Линогравюра VIPB228 Проект: линогравюра VIPB229 Мецотинто; технология VIPB234 Мецотинто: композиция и тираж VIPB246 Графични експерименти VIPB247 Проект: Графични експерименти VIPB443 Практика по графични техники в УПИЗ на НБУ или в графична база VIPB560 Графични техники: линогравюра VIPB615 Графични техники и печат VIPB660 Графични техники: суха игла VIPB760 Графични техники: офорт VIPB860 Графични техники: смесени техники
 • ас. д-р Виолета Заранкова VIPB249 Основи на керамика VIPB252 Свободна рисунка VIPB255 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB256 Артистична рисунка VIPB258 Стаж по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB259 Проект за участие в годишна керамична изложба VIPB260 Дигитално производство на керамика и порцелан VIPB262 Стаж по компютърно проектиране в керамиката и порцелана в УПИЗ или във фирма по договор VIPB263 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан, II част VIPB269 Проект: Свободна рисунка VIPB450 Практика по керамика и порцелан в УПИЗ или във фирма по договор VIPB451 Проект по графичен дизайн в керамиката VIPB452 Проект: Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB453 Проект: Компютърно проектиране върху керамика и порцелан VIPB457 Проект: Фотографски техники върху порцеланови повърхности VIPB458 Проект: Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB584 Компютърна графика: photoshop - І част VIPB684 Компютърна графика: Photoshop - ІІ част VIPB754 Компютърна графика: Adobe Illustrator - I част VIPB823 Компютърна графика: Adobe Illustrator - II част VIPB908 Порцелан VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB915 Съвременни форми в рисунката II част VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB920 Технология на керамиката и порцелана II част VIPB928 Основни техники на глазиране VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част VIPB942 Колажни техники върху керамика и порцелан II част VIPB977 3D прототипи
 • ас. д-р Тодор Петев GENB030 История на изобразителното изкуство GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • д-р Нина Русева VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част
 • д-р Росица Обрешкова PALB813 Практически курс (тренингов): Сценичен дизайн по идея на студенти
 • преп. Станимир Божилов PALB518 Практика в театър и ателие: Живописни и стенописни техники PALB605 Рисуване и живопис по натура - ІІ част PALB614 Практически курс (тренингов): Рисуване и живопис по натура - ІІ част VIPB004 Живопис - І част VIPB006 Живопис - ІІ част VIPB007 Живопис и стенопис - І част VIPB011 Рисуване по натура - І част VIPB015 Живопис и стенопис - ІІ част VIPB017 Рисуване по натура - ІІ част VIPB018 Живописен етюд - ІІ част VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци VIPB061 Рисуване на глава по натура VIPB063 Рисуване на облечена полуфигура VIPB064 Рисуване на цяла, облечена фигура VIPB066 Пластичната анатомия в рисунката VIPB275 Практика: пленер VIPB279 Композиция в стенописта VIPB281 Стаж в стенописно ателие VIPB283 Композиция - стенопис VIPB471 Практика в специализирано ателие по живопис и рисуване VIPB474 Практика в специализирано ателие по стенопис VIPB481 Стаж в специализирано ателие по живопис или стенопис VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB502 Разработки по натурни цветни студии VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB514 Цветна хармония - І част VIPB515 Технология на живописта VIPB516 Стенописни реализации- мозайка VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB614 Цветна хармония - ІІ част VIPB646 Стенописни реализации- витраж VIPB655 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB701 Разработки по композиционни ескизи VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част
 • Алина Папазова VIPB257 Изграждане на гипсов калъп VIPB259 Проект за участие в годишна керамична изложба VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част
 • Диана Василева VIPB001 Пластика - I част VIPB057 Пластика - I част VIPB531 Пластика - І част VIPB807 Практически курс (тренингов) Пластика - IV част
 • Дияна Драйчева   VIPB075 Компютърно проектиране и синтез в архитектурни пространства
 • Ивайло Саралийски VIPB231 Въведение във векторната графика (Adobe Illustrator) VIPB236 Векторна графика (Adobe Illustrator) VIPB238 Графичен дизайн и предпечат VIPB243 Компютърна графика: Adobe Illustrator VIPB517 Колажни техники в растерната графика (Photoshop Advanced) VIPB685 Графично оформление:етикет VIPB754 Компютърна графика: Adobe Illustrator - I част VIPB782 Графично оформление: опаковка VIPB823 Компютърна графика: Adobe Illustrator - II част
 • Иван Богданов VIPB982 Инструменти за разказване или как да разказваме истории
 • Методи Попов VIPB255 Създаване на гипсов калъп за керамично и порцеланово производство VIPB261 Гипсови калъпи VIPB454 Практика по керамика и точарски техники в УПИЗ или във фирма по договор VIPB916 Точарски техники в съвременната керамика VIPB940 Леене и формообразуване във фината керамика II част
 • Петър Кесерджиев VIPB755 Рекламни стратегии VIPB883 Рекламната графика в интернет
 • Пламен Кондов VIPB110 Дизайн от стъкло VIPB555 Стъклото в архитектурата VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB824 Стъклото в интериора VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB856 Витражни техники - ІІ част
 • Татяна Димова PALB615 История на театрален костюм – Византия, ранно средновековие PALB619 Основи на силуета и конструирането на театрален костюм II част PALB706 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - І част PALB714 История на Западноевропейския ренесансов костюм PALB805 Алтернативни форми в съвременния сценичен дизайн - ІІ част
 • Теодор Киряков PALB515 Компютърно проектиране в сценичния дизайн PALB604 Триизмерно компютърно програмиране в сценичния дизайн (3D Studio Max) PALB606 Светлина и сянка в сценичния дизайн PALB616 Дизайн на декор за кино и телевизия PALB715 Проектиране на пространство и декор по ренесансови текстове - Шекспир PALB716 Проектиране на сценичен декор по съвременен текст PALB817 Осветление. Практически занимания PALB821 Мултимедийни ефекти в сценичното оформление VIPB074 Мултимедийни намеси в архитектурата и живописта (3Ds max)