Финанси - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на финансите. Съществена особеност на програмата е нейната гъвкавост, което означава, че студентите сами могат да формират своя научен и приложен профил. Те могат по иновативен начин, под ръководството на преподавателите, да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостоятелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната финансова практика. Освен обучение в основни научни направления, като Микро- и Макроикономика, Международна икономика, Основи на счетоводството и др., студентите изучават Въведение във финансите, Основи на управлението и т.н.

прочети още
Финанси - ДО
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB303D Основи на правото BAEB675D Финансово право BAFB601D Финансово право II част BAMB523D Търговско право
 • проф. д-р Веселин Методиев BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • проф. д-р Иван Боевски BAEB838D Финансиране на проекти GENB014D Предприемачество
 • проф. д-р Иванка Данева BAEB421D Финансови изчисления BAEB423D Финансови пазари и инструменти BAEB588D Социално осигуряване BAFB682D Финанси на социалното осигуряване BAFB720D Стаж - I част BAFB822D Семинар: Инвестиционни стратегии BASB515D Разработване на проект I BASB616D Защита на разработения проект пред жури II BASB704D Финансов контрол
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура BAEB415D Регионална икономика
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAEB585D Международни финанси
 • проф. д-р Събина Ракарова BAMB103D Въведение в икономическото мислене
 • доц. д-р Албена Павлова BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура
 • доц. д-р Едуард Маринов BAMB103D Въведение в икономическото мислене GENB028D Микроикономика
 • доц. д-р Емил Калчев BAEB568D Данъци и данъчно облагане BAEB582D Финанси на предприятието І част BAEB584D Публични финанси BAEB682D Финанси на предприятието ІІ част BAFB567D Проект: Финанси на предприятието BAFB705D Инвестиции в реални активи BAFB720D Стаж - I част BAFB820D Стаж - II част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BASB515D Разработване на проект I BASB716D Разработване на проект III GENB014D Предприемачество
 • доц. д-р Ирена Николова BAEB316D Икономика на Европейския съюз BAEB406D Международна икономика BAFB540D Практика I част BAFB602D Европейски паричен съюз BAFB701D Финансиране на международната търговия BAFB804D Инвестиции във финансови активи BASB615D Разработване на проект II GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB401D Маркетингова среда BUTB202D Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Пламен Илиев BAEB315D Контролинг BAEB420D Основи на контрола BASB704D Финансов контрол BASB821D Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BAFB605D Финансов анализ BAFB703D Търговско банкиране Iчаст BAFB708D Финансово планиране BAFB801D Търговско банкиране II част BAFB820D Стаж - II част BAFB821D Семинар: Управление на семеен бюджет BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB677D Практика II част BASB716D Разработване на проект III
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB304D Основи на счетоводството BAEB422D Методология на счетоводството BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB687D Управленско счетоводство BASB615D Разработване на проект II BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • доц. д-р Цветелина Маринова BAEB585D Международни финанси BAFB509D Пари и парична политика BAFB720D Стаж - I част BASB515D Разработване на проект I BASB616D Защита на разработения проект пред жури II GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BAEB415D Регионална икономика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAEB406D Международна икономика GENB028D Микроикономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAEB513D Финансови изчисления с MS Excel BAEB882D Анализ на риска BAFB720D Стаж - I част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BASB616D Защита на разработения проект пред жури II BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAEB414D Въведение във финансите BAEB785D Финанси на застрахователни дружества BASB615D Разработване на проект II
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAEB314D Приложни финанси BAEB421D Финансови изчисления BAEB423D Финансови пазари и инструменти BAEB833D Оценка на бизнеса BAFB707D Въведение в управлението на инвестиционния портфейл BAFB803D Принципи на иконометрията BAFB820D Стаж - II част BAFB822D Семинар: Инвестиционни стратегии BAFB823D Семинар Дипломиране BASB502D Застраховане BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB677D Практика II част BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева BAMB201D Социална и солидарна икономика
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB605D Финансов анализ BAFB606D Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес BAFB708D Финансово планиране BAFB820D Стаж - II част BAFB823D Семинар Дипломиране BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB677D Практика II част BASB716D Разработване на проект III
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAMB401D Маркетингова среда
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAFB823D Семинар Дипломиране
 • д-р Ива Никифорова BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част
 • д-р Мариета Станчева BAEB304D Основи на счетоводството
 • д-р Росица Цанкова BAEB675D Финансово право BAFB601D Финансово право II част