Управление на здравеопазването - ДО

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Управление на здравеопазването" - ДО предлага интердисциплинарна подготовка в областта на нормативната, документална и икономическа дейности в медицината, управление на човешките ресурси в сферата на здравеопазването, както правното регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България.

Програмата подготвя интердисциплинарни професионалисти със знания и компетенции в областта на управлението на съвременните здравни системи, базирайки се на фундаментални области от науката като: икономика и управление на здравеопазването, организационна психология, управление на риска в здравеопазването, финансов анализ, публична администрация, икономика на публичния сектор, лечебен процес и болничен мениджмънт (управление на здравноосигурителната система), лекарствена политика и ценообразуване на медицинските услуги, администрация и организация на труда на парамедиците, добри управленски и лидерски практики в медицината, правно регулиране в здравеопазването, както и управление на информационните потоци в здравния сектор посредством специализирани софтуерни решения.

прочети още
Управление на здравеопазването - ДО
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM156D Икономика и управление на социалното осигуряване
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MEDM107D Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследoвателски проект MEDM207D Проект: Управление на екипи MEDM307D Стаж MEDM653D Управление на екипи в медицински и здравни заведения
 • проф. д-р Николай Арабаджийски MEDM201D Организация на публичната администрация
 • доц. д-р Албена Павлова MEDM305D Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване
 • доц. д-р Ангел Георгиев MEDM102D Икономика на здравеопазването MEDM303D Цени и ценообразуване
 • доц. д-р Димитър Панайотов MEDM106D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MEDM206D Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM199D Подбор и обучение на персонала в организациите MEDM203D Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Кирил Радев MEDM220D Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването MEDM306D Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи
 • доц. д-р Маргарита Станкова MEDM200D Здравна психология
 • доц. д-р Михаил Михайлов MEDM106D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
 • доц. д-р Надя Маринова MEDM205D Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването MEDM208D Семинар: Стратегии в здравеопазването
 • доц. д-р Полина Михова MEDM107D Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследoвателски проект MEDM109D Семинар: Приоритети в здравеопазването MEDM208D Семинар: Стратегии в здравеопазването MEDM210D Семинар: Електронно здравеопазване по света и в България MEDM305D Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване MEDM306D Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи MEDM307D Стаж MEDM653D Управление на екипи в медицински и здравни заведения
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова MEDM105D Медицина за немедици
 • доц. д-р Ралица Костадинова MEDM101D Медицинско право - въведение MEDM108D Практика: Участие в съдебен процес MEDM209D Проект: Казуси и правни проблеми в параклиничната медицина MEDM301D Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт
 • доц. д-р Румен Петров MEDM302D Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • доц. д-р Светлозар Василев MEDM203D Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Спас Спасков MEDM306D Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM199D Подбор и обучение на персонала в организациите
 • ас. д-р Петър Арабаджийски MEDM201D Организация на публичната администрация
 • д-р Асен Пачеджиев MEDM220D Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването
 • д-р Емил Райнов MEDM102D Икономика на здравеопазването MEDM303D Цени и ценообразуване
 • д-р Надежда Славчева MEDM101D Медицинско право - въведение MEDM108D Практика: Участие в съдебен процес MEDM209D Проект: Казуси и правни проблеми в параклиничната медицина MEDM301D Правни проблеми на медицинския и здравен мениджмънт