Счетоводство и контролинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на счетоводството и контролинга. Програмата позволява гъвкавост, благодарение на което студентите могат да формират своя научен и приложен профил. С помоща на своите преподаватели студентите могат да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостояелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната счетводна практика. Слез завършване студентите ще владеят езика на бизнеса - счетоводството и контролинга, благодарение на който ще разберат процесите във всяка бизнес единица.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB303D Основи на правото BAEB675D Финансово право BAMB523D Търговско право
 • проф. д-р Веселин Методиев BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • проф. д-р Иван Боевски GENB014D Предприемачество
 • проф. д-р Иванка Данева BAEB421D Финансови изчисления BAEB423D Финансови пазари и инструменти BAEB588D Социално осигуряване BASB704D Финансов контрол
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура BAEB415D Регионална икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова BAMB103D Въведение в икономическото мислене
 • доц. Ивайло Стайков, д.н. BASB637D Трудово право
 • доц. д-р Албена Павлова BAEB203D Икономически избор и предприемаческа култура
 • доц. д-р Ангел Георгиев BAEB584D Публични финанси
 • доц. д-р Едуард Маринов GENB028D Микроикономика
 • доц. д-р Ирена Николова BAEB316D Икономика на Европейския съюз BAEB406D Международна икономика BAFB701D Финансиране на международната търговия GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Надежда Димова BAMB401D Маркетингова среда BUTB202D Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Пламен Илиев BAEB315D Контролинг BAEB420D Основи на контрола BAFB806D Контролинг в реалния сектор BASB503D Счетоводен документооборот BASB515D Разработване на проект I BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB525D Проект: Счетоводство и одит - I част BASB603D Контролинг във финансовия сектор BASB615D Разработване на проект II BASB616D Защита на разработения проект пред жури II BASB638D Вътрешен контрол BASB704D Финансов контрол BASB716D Разработване на проект III BASB717D Защита на разработения проект пред жури III BASB720D Стаж I част BASB820D Стаж II част BASB821D Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BAFB708D Финансово планиране BAFB801D Търговско банкиране II част BAFB821D Семинар: Управление на семеен бюджет BASB504D Търговско банкиране BASB603D Контролинг във финансовия сектор
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB304D Основи на счетоводството BAEB422D Методология на счетоводството BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB687D Управленско счетоводство BAEB876D Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки BASB515D Разработване на проект I BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB520D Практика I част BASB525D Проект: Счетоводство и одит - I част BASB615D Разработване на проект II BASB616D Защита на разработения проект пред жури II BASB620D Практика II част BASB696D Проект: Счетоводство и одит - II част BASB716D Разработване на проект III BASB717D Защита на разработения проект пред жури III BASB720D Стаж I част BASB820D Стаж II част BASB822D Семинар: Счетоводна политика
 • доц. д-р Цветелина Маринова GENB031D Макроикономика
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BAEB415D Регионална икономика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BAEB406D Международна икономика GENB028D Микроикономика
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAEB568D Данъци и данъчно облагане BAEB582D Финанси на предприятието І част BAEB584D Публични финанси BAEB682D Финанси на предприятието ІІ част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни GENB014D Предприемачество
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAEB513D Финансови изчисления с MS Excel BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол BAMB203D Социална и стопанска история на България
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева BAEB314D Приложни финанси BAEB414D Въведение във финансите BASB502D Застраховане BASB620D Практика II част
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BAEB421D Финансови изчисления BAEB423D Финансови пазари и инструменти BAEB833D Оценка на бизнеса BAFB823D Семинар Дипломиране BASB620D Практика II част
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева BAMB201D Социална и солидарна икономика
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB605D Финансов анализ BAFB606D Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес BAFB708D Финансово планиране BAFB823D Семинар Дипломиране BASB520D Практика I част
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAMB401D Маркетингова среда
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAFB823D Семинар Дипломиране
 • д-р Ива Никифорова BAEB304D Основи на счетоводството BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB737D Международни счетоводни стандарти I част BAEB858D Международни счетоводни стандарти II част BASB701D Национални счетоводни стандарти BASB705D Счетоводен анализ на нефинансови институции BASB805D Счетоводен анализ на финансови институции
 • д-р Мариета Станчева BASB515D Разработване на проект I BASB516D Защита на разработения проект пред жури I BASB716D Разработване на проект III BASB717D Защита на разработения проект пред жури III
 • д-р Росица Цанкова BAEB675D Финансово право
 • Ива Андреева BASB605D Счетоводство на финансови институции