Туризъм - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация:

- Управление на туроператорска и турагентска дейност;

- Управление на хотелиерството и ресторантьорството;

- Мениджмънт на културния туризъм

прочети още
Туризъм - ДО
 • проф. Иван Маразов, д.н. HACB712D Античното художествено наследство в България
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB303D Основи на правото
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Димитър Николов BUTB805D Предприемачество и малък бизнес в туризма
 • проф. д-р Ирина Генова HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BATB804D Управление на проекти в туризма BUTB301D Основи на управлението
 • проф. д-р Людмил Георгиев BUTB402D Регионална икономика и развитие на туризма GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България
 • проф. д-р Манол Рибов BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт
 • проф. д-р Мариана Янева BATB505D Екскурзоводство
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010D Обща социология
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB702D Културно многообразие: етнични и религиозни общности APLB703D Културна география на България BUTB304D Етнология на туризма
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUTB100D Въведение в икономиката BUTB201D Въведение в икономиката на туризма
 • проф. д-р Тома Томов BATB808D Поклоннически туризъм
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUTB103D Околна среда и туризъм
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова BUTB826D Стаж в музей и галерия HISB714D Музеите в България
 • доц. д-р Димитър Панайотов BAEB543D Организационно поведение BATB605D Психология и туристическо поведение
 • доц. д-р Зарко Ждраков BATB810D Културното наследство по българските земи през Османската епоха
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB701D Културно наследство и международни политики
 • доц. д-р Ирена Емилова BAEB006D Въведение в туризма BATB502D Семинар: Иновации в туризма I част BATB506D Туроператорска и турагентска дейност - I част BATB513D Управление на операциите в туризма BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB610D Туроператорска и турагентска дейност - II част BATB615D Разработване на проект II BATB616D Защита на разработения проект пред жури II BATB701D Туристически пазар и икономическа политика BATB710D Управление на събитията BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB806D Развлекателен туризъм BATB808D Поклоннически туризъм BATB809D Винен туризъм BUTB203D Туристически дестинации BUTB404D Специализирани видове и форми на туризма BUTB405D Управление на допълнителните услуги в туризма BUTB603D Семинар: Иновации в туризма II част BUTB700D Транспорт и застраховане BUTB708D Семинар: Разработване на туристически продукт BUTB716D Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BUTB800D Градски туризъм BUTB801D Круизен мениджмънт BUTB802D Икономика на изживяванията
 • доц. д-р Милена Караилиева BAEB010D Туристически ресурси BATB503D Икономика на туризма BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB518D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB603D Управление на туризма BATB605D Психология и туристическо поведение BATB606D Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB613D Управление на човешкия потенциал в туризма BATB703D Системи за управление на качеството BATB711D Планиране и организация на културния туризъм BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB803D Спа туризъм и балнеология BUTB502D Маркетинг в туризма BUTB818D Семинар: Бизнес етика в туризма
 • доц. д-р Надежда Димова BUTB202D Въведение в маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BATB811D Туристически борси, изложения и културни атракции BUTB502D Маркетинг в туризма BUTB600D Туристическа реклама и PR
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BATB705D Управление и отчетност на екологичните ресурси в туризма
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB414D Въведение във финансите BATB607D Финансиране на туристическата фирма
 • доц. д-р Соня Алексиева BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB615D Разработване на проект II BATB616D Защита на разработения проект пред жури II BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BUTB303D Бизнес комуникации в туризма BUTB703D Гастрономия и кетъринг индустрия BUTB707D Имидж на туристическа дестинация BUTB712D Сомелиерство и бариста
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB304D Основи на счетоводството
 • доц. д-р Татяна Шалганова BUTB826D Стаж в музей и галерия HACB712D Античното художествено наследство в България
 • доц. д-р Теодора Ризова BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB517D Практика: Екскурзоводство BATB604D Хотелиерство и рeсторантьорство - II част BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BATB803D Спа туризъм и балнеология BUTB403D Функциониране и развитие на туристически комплекси BUTB703D Гастрономия и кетъринг индустрия BUTB803D Отговорен туризъм BUTB820D Стаж: Хотелиерство и ресторантьорство
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова BUTB402D Регионална икономика и развитие на туризма
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BUTB701D Цени и ценообразуване на туристическия продукт
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров BUTB826D Стаж в музей и галерия GENB030D История на изобразителното изкуство HACB713D Изкуството на Възраждането в развитието на туризма HACB720D Стаж: Проектиране на туристически маршрут и подготовка на екскурзоводски беседи HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BUTB100D Въведение в икономиката
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUTB100D Въведение в икономиката BUTB201D Въведение в икономиката на туризма
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB502D Семинар: Иновации в туризма I част BATB505D Екскурзоводство BATB513D Управление на операциите в туризма BATB515D Разработване на проект I BATB516D Защита на разработения проект пред жури I BATB518D Практика: Анализ и оценка на конкурентоспособността в туризма BATB708D Информационни и резервационни системи в туризма BATB716D Разработване на проект III BATB717D Защита на разработения проект пред жури III BUTB400D Бизнес планиране и прогнозиране в туризма BUTB406D Дигитализация в туризма BUTB603D Семинар: Иновации в туризма II част BUTB700D Транспорт и застраховане BUTB704D Световни туристически атракции BUTB716D Стаж: Туроператорска и турагентска дейност BUTB801D Круизен мениджмънт BUTB807D Семинар: Защита на потребителите в туризма
 • гл. ас. д-р Росица Гичева HACB812D Репрезентиране на българското художествено наследство
 • ас. д-р Виолета Донева-Янкулова BATB510D Хотелиерство и ресторантьорство - I част BATB604D Хотелиерство и рeсторантьорство - II част BATB703D Системи за управление на качеството BATB710D Управление на събитията BATB809D Винен туризъм BATB811D Туристически борси, изложения и културни атракции BUTB303D Бизнес комуникации в туризма BUTB600D Туристическа реклама и PR BUTB709D Семинар: Интернет комуникации в туризма BUTB712D Сомелиерство и бариста BUTB820D Стаж: Хотелиерство и ресторантьорство
 • д-р Росица Цанкова BUTB200D Правни регулации в туризма
 • Жулиета Серафимова BUTB810D Управление на продажбите в хотелиерството