Бизнес администрация ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата задълбочава знанията, свързани с функционирането на бизнеса и уменията за създаване на стратегии и постигане на организационни цели. Програмата има две специализации:

- "Мениджмънт и лидерство";

- "Управление на човешките ресурси".

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Бизнес администрация ДО
 • проф. Ангел Василев, д.н. MBAM030D Проект: Банково дело
 • проф. Нако Стефанов, д.н. MBAM084D Корпоративно управление и организационно развитие MBAM198D Управление на трудовите отношения (оценка и заплащане на труда)
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM013D Финанси MBAM079D Борсови пазари MBAM156D Икономика и управление на социалното осигуряване
 • проф. д-р Камен Каменов MBAM032D Проект: Корпоративно управление
 • проф. д-р Катя Владимирова MBAM182D Стратегическо управление на човешките ресурси
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM005D Корпоративно управление MBAM016D Организация и управление на проекти MBAM032D Проект: Корпоративно управление MBAM036D Проект:Организация и управление на проекти MBAM077D Евристични методи и вземане на решения MBAM078D Проект: Евристични методи и вземане на решения MBAM080D Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса MBAM089D Проект: Модели за организационно съвършенство MBAM094D Проект: Управление на екипи MBAM165D Управленският процес и екипната дейност MBAM177D Модели за организационно съвършенство MBAM181D Магистърски стаж и аналитичен проект
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM049D Международен бизнес MBAM097D Проект: Теория на пазарната икономика MBAM181D Магистърски стаж и аналитичен проект
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM019D Икономика за мениджъри MBAM039D Проект: Икономика за мениджъри
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM090D Проект: Диверсификация и измерване на риска MBAM184D Бизнес инвестиции MBAM185D Стратегическо управление и инструменти за анализи MBAM191D Конкурентоспособност и бизнес развитие
 • доц. д-р Ангел Доралийски MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MBAM157D Бизнес среда и устойчиво развитие
 • доц. д-р Виктор Аврамов MBAM077D Евристични методи и вземане на решения MBAM078D Проект: Евристични методи и вземане на решения MBAM084D Корпоративно управление и организационно развитие MBAM086D Бизнес етика и корпоративна социална отговорност MBAM095D Проект: Делови отношения MBAM180D Изкуството на преговорите MBAM194D Коучинг и управление на конфликти
 • доц. д-р Дарян Бойков MBAM179D Електронен бизнес
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM015D Организационно поведение MBAM035D Проект: Организационно поведение MBAM081D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM082D Самостоятелна работа: Уроците на лидера MBAM083D Проект: Изследователски подходи в бизнеса MBAM085D Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение MBAM088D Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM091D Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерство MBAM096D Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията MBAM130D Психология на бизнеса MBAM181D Магистърски стаж и аналитичен проект MBAM192D Лидерство и мотивационно управление MBAM197D Мотивационни модели и кариерно развитие
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM093D Проект: Планиране на кариерата - практика в агенции и отдели за управление на човешки ресурси MBAM095D Проект: Делови отношения MBAM188D Подбор и обучение на персонала в организациите MBAM196D Човешки капитал и управление на таланти
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева MBAM018D Бизнес планиране и прогнозиране MBAM038D Проект: Бизнес планиране и прогнозиране
 • доц. д-р Кирил Радев MBAM110D Стратегии за управление на качеството MBAM122D Управленско консултиране MBAM195D Организационно проектиране и оптимизиране на човешкия фактор
 • доц. д-р Мария Иванова MBAM196D Човешки капитал и управление на таланти MBAM198D Управление на трудовите отношения (оценка и заплащане на труда)
 • доц. д-р Михаил Михайлов MBAM014D Стратегически мениджмънт MBAM034D Проект: Стратегически мениджмънт MBAM081D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM087D Управление на проекти (тренинг) MBAM157D Бизнес среда и устойчиво развитие MBAM179D Електронен бизнес
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева MBAM193D Интелектуален капитал (инструменти за оценка и анализ)
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010D Банково дело MBAM043D Проект: Финанси
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012D Счетоводство MBAM020D Финансов одит MBAM040D Проект: Финансов одит MBAM042D Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Юлиана Василева MBAM185D Стратегическо управление и инструменти за анализи MBAM191D Конкурентоспособност и бизнес развитие
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев MBAM095D Проект: Делови отношения MBAM194D Коучинг и управление на конфликти
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM079D Борсови пазари MBAM167D Бизнес контролинг
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева MBAM084D Корпоративно управление и организационно развитие MBAM090D Проект: Диверсификация и измерване на риска MBAM097D Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM188D Подбор и обучение на персонала в организациите