Дизайн

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма "Дизайн" в НБУ е насочена към изследване развитието на отделните аспекти на дизайна . Като интердисциплинарно обучение тя предлага на докторантите по-висок етап на теоретични и изследователски търсения в областа на този вид изкуство Акцентите на докторската програма са в съответствие с най-новите разработки в тази област.

прочети още
Дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: изобразително изкуство
Научна специалност: изкуствознание и изобразителни изкуства

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в производствени предприятия, дизайнерски бюра, галерии.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- познания върху съвременните постижения в обастта на дизайна;

- умения да създават дизайнерски продукт;

- умения да преподават дизайн във висши и средни учебни заведения.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят в дизайнерски бюра, в производствени предприятия, галерии, медии, училища. Могат да бъдат преподаватели във висши учебни заведения, в специалности, които отговарят на получената от тях квалификация.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн