Визуално-пластични изкуства

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага интердисциплинарен и многопрофилен подход към конкретно научно изследване на докторанта в областта на изобразителните изкуства. Докторантите се запознават с методите на изследване, анализ на художествено-творческо произведение и преподаване в областта на визуално-пластичните изкуства.

Семинарите в програмата предлагат високоспециализирани професионални знания и практики в областта на историята на изкуството и визуално-пластичните изкуства.

прочети още
Визуално-пластични изкуства

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: изобразително изкуство
Научна специалност: изкуствознание и изобразителни изкуства

Практики:

Докторантите от програма "Визуално-пластични изкуства" имат на разположение за своята практическа дейност специализираните ателиета на Центъра за изкуства, съвременно оборудвани компютърни зали, библиотеката на НБУ.

Програмата предлага и практики и стажове с други културни институции по взаимна договореност.

Международна мобилност:

Договори по програма "Еразъм / Сократ" с художествени академии във Франция, Полша, Чехия, Испания и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите докторска програма "Визуално-пластични изкуства" на НБУ докторанти ще придобиват следните компетенции:

- Задълбочени познания в областта на теорията и историята на визуално-пластичните изкуства и по-детайлни в съответния жанр на изобразителните изкуства;

- Знания и умения за визуализация на творческите им замисли и проекти със съответен принос в областта на определен жанр на изобразителните изкуства;

- Висока степен на компетентност в областта на класическите и съвременни техники и технологии за визуализация на художествена творба

- Умения за провеждане на научно изследване, писане на научноизследователски текст, анализ на художествени произведения

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация

Професия и възможни заемани длъжности:

Успешно завършилите докторска програма "Визуално-пластични изкуства" на НБУ ще могат да се реализират в сферата на висшето художествено образование, научните изследвания, художественотворческа и изложбена дейност, както и в издателската и музейната дейност

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства