Кинознание, киноизкуство и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви високообразовани изследователи на екранните изкуства и университетски преподаватели в областта на киното, телевизията, екранната реклама, визуалната интернет комуникация.

прочети още
Кинознание, киноизкуство и телевизия

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Театрално и филмово изкуство
Научна специалност: кинознание, киноизкуство и телевизия

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- притежават фундаментални познания в научната дисциплина кинознание, част от научната област на изкуствознанието;

- умеят да провеждат научни изследвания в областта на екранните изкуства;

- притежават мениджърски умения в областта на филмовата индустрия и електронните медии;

- притежават знания и инструментариум за преподавателска дейност в областта на киното, телевизията и Интернет.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите докторската програма могат да се реализират в три направления:

- преподавателска работа в областта на екранните изкуства на университетско равнище;

- управленска дейност в областта на електронните медии и филмовата индустрия;

- научно-изследователска работа като теоретици на киноизкуството и електронните масови комуникации.

Департамент, предложил програмата:

Кино, реклама и шоубизнес