Информатика

Кратко представяне на програмата:

Програмата покрива научна област, която се намира на границата между математиката и информатиката и се характеризира както с дълбочината на математическите идеи, използвани в нея, така и с изключително широкия спектър на приложенията. Тази програма позволява развитие в три изследователски направления: теория на кодирането и криптография; разпознаване на образи; комбинаторика.

прочети още
Информатика

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Информатика и компютърни науки
Научна специалност: информатика

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата:

- са специалисти по защита на информацията, които са в състояние да експлоатират, разработват и оценяват различни софтуерни и хардуерни системи за защита в различни информационни среди;

- са специалисти по компютърна обработка и класификация на изображения със знания в разработването на математически модели и алгоритми за разпознаване на образи;

- притежават задълбочени познания за основните теоретични средства, използвани в теорията на кодирането и криптографията;

- притежават специализирани познания и възможности за провеждане на самостоятелни изследвания в една конкретна област на споменатите дисциплини;

- притежават висока професионална подготовка за реализация като преподаватели във висши учебни заведения със способности да прокарват нови подходи в текущата си работа.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са специалисти, които могат да се реализират в сферата на софтуерни и хардуерни системи, разработването на математически модели и алгоритми. Докторите по теоретична информатика са ценени като преподаватели във висши учебни заведения и научни сътрудници, способни да развиват самостоятелни научни изследвания.

Департамент, предложил програмата:

Информатика