Музика

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Музика" могат да работят с едни от най-добрите музиколози в България и Европа. Използвайки модерната и богата библиотечна база на университета и направлявани от вещи научни ръководители, младите хора ще продължат своето обучение в областта на музиката на по-висок етап при теоретичните си изследователски търсения. Докторантите на НБУ имат възможност да участват в организираната традиционно Научна конференция за докторанти с международно участие. Изнесените доклади се издават в отделен сборник.

прочети още
Музика

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Музикознание и музикално изкуство
Научно направление: Музикално и танцово изкуство
Научна специалност: музикознание и музикално изкуство

Модул: Музикално изпълнителско майсторство
Научно направление: Музикално и танцово изкуство
Научна специалност: музикознание и музикално изкуство

Практики:

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални структури - оперни театри, оркестри, музикални къщи, камерни състави, училища, телевизии, медии и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата могат да се реализират като музиканти, университетски преподаватели, изследователи в областта на музикознанието.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят в оркестри, опери, театри, медии, училища. Те са търсени специалисти при администриране на музикалните процеси като изпълнители, корепетитори, преподадватели, които отговарят на получената от тях професионална квалификация

Департамент, предложил програмата:

Музика