Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Кратко представяне на програмата:

Студентите, които изучават тази програма, ще имат възможността да комбинират знания в областите на бизнес администрацията, телекомуникациите и транспорта. Структурата й се базира на разбирането, че развитието на технологиите и промените в пазарната среда изискват изкисват бърза адаптация на стратегическото мислене и на управленските техники. Това е още по-валидно в енергетиката, телекомуникациите и транспорта, където съществува много силна взаимна връзка между технологии и бизнес.

Програмата има продължителност три семестъра. Тя обединява три сектора, в които структурата на пазарите и регулацията има сходни принципи. Включва курсове по икономика, конкурентна среда, регулация, количествен анализ финансови пазари, корпоративно управление, сигурност на инфраструктурата и специализирани курсове , фокусирани върху проблематиката на отделните сектори.

Тя е насочена към студенти с интереси към кариерно развитие в областта на мрежовите индустрии, регулаторните агенции, изследователски и консултантски организации, ориентирани към тези сектори. Залага на ориентирано към практиката, съвременно интерактивно обучение с участие на водещи университетски преподаватели и експерти от бизнеса.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Енергийни пазари
Специалност: бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
Квалификация: мениджър по бизнес развитие в мрежови индустрии

Специализация: Телекомуникации и IT
Специалност: бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
Квалификация: мениджър по бизнес развитие в мрежови индустрии

Специализация: Транспорт
Специалност: бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт
Квалификация: мениджър по бизнес развитие в мрежови индустрии

Практики:

Практическото обучение включва стажове в бизнес организации

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Австрия, Германия, Полша, Португалия, Русия, Румъния, Франция и Финландия.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата имат знания и умения за:

- приложна икономика и икономическа регулация;

- мениджмънт на вертикално интегрирани сектори;

- бизнес стратегии, навлизане на нови пазари, задържане на клиенти, конкурентно поведение;

- количествен анализ на пазарни данни, прогнозиране и бизнес анализ;

- анализ и взимане на решения в международния бизнес, относно финансовите пазари и предвид регулаторните механизми в трите сектора.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите могат да работят на управленски и консултантски позиции, да взимат стратегически решения, свързани с конкретно поведение, продукти и пазари.

Департамент, предложил програмата:

Администрация и управление