The Mediterranean World: Hellas, Rome and the Ancient Near East (in Bulgarian)

Short presentation of the programme:

The programme provides an interdisciplinary study of classical history and culture in the broader context of Mediterranean civilization. A special emphasis is placed on the role of the ancient cultural and historical heritage in constructing the modern European identity and the cultural models of today's humanity. The course of study comprises lecture courses in languages, history, culture, religion, literature and art of the ancient Mediterranean world, as well as practical activities with the classical heritage in situ, in Bulgarian museums and in some international institutions. The graduates can work as experts on the main achievements inherited from the classical Mediterranean culture. The programme offers a preparatory module for holders of degrees in other professional areas.

прочети още
The Mediterranean World: Hellas, Rome and the Ancient Near East (in Bulgarian)

Major and professional qualification:

Major: История и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието
Qualification: магистър по история и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Practical training courses:

Програмата предлага възможности за стаж във фирми и институции, занимаващи се с културно-историческото наследство на Балканите и Средиземноморието, в това число музеи, издателства, НПО и т.н.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Италия, Кипър и Франция.

Graduate Student Competencies:

- Притежават задълбочени знания в областта на историята, културата, религията, литературата и изкуството на класическата античност;

- Придобиват умения за експертна работа в областта на средиземноморското културно-историческо наследство и неговото представяне у нас и в чужбина.

Graduation:

Програмата е завършена успешно след покриване на изисквания брой кредити и успешна защита на магистърска теза.

Occupation and possible positions:

Специалност: История и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Квалификация: магистър по история и култура на древна Гърция, Рим и Средиземноморието

Department :

Mediterranean and Eastern Studies