Гръцки език и култура

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Класическа литература и античен театър, Въведение в християнството; практически курсове от програмата като Старогръцки език, Латински език, Политическа история на древна Гърция, Археология и културна география на Средиземноморието в древността, Новогръцки език, Превод и коментар на публицистични текстове, Стратегии на писмения превод и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Гръцки език и култура

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Гръцки език, култура и литература
Квалификация: филолог, грецист

Практики:

Практическото обучение включва ежегодни пътуващи семинари, практика в издателства, семинари и практика в сътрудничество с журналисти и преводачи от и на гръцки език, стажове в преводачески агенции, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в: Кипър (University of Nicosia) и Гърция (Aristotle University of Thessaloniki)

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания в областта на историята, културата, религията, литературата и изкуството на класическата античност и съвременна Гърция;

- придобиват умения за експертна работа в областта на античното културно-историческо наследство и неговото представяне у нас и в чужбина;

- получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на Гърция, теорията и практиката на превода;

- създават умения да водят свободен разговор на новогръцки език, да разбират различни лексикални стилове, като използват политическа, административна, научна, художествена и други видове лексика; да извършват писмен и устен превод на гръцки език; да анализират съвременните езикови и културни явления.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като: специалисти по стара и съвременна гръцка история, култура и литература; експерти в областта на класическите езици и новогръцкия (преводачи, редактори); експерти в областта на античната култура и литература (музеен работник, екскурзовод и т.н.); журналисти, репортери; и др.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания