Визуални изкуства

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, което се състои от двусеместриални курсове по основни научни направления. Тази теоритична част на обучението е концентрирана върху историята, естетиката и теорията на изобразителното изкуство. Разглеждат се теми свързани с различни апекти на композицията и изразните стредства във визуалните изкуства.

В тези първи две години на програмата студентите имат възможност да се обучават в практически курсове в областта на рисунката, живописта, пластиката, графиката, илюстрацията, керамиката и порцелана, художественото стъкло, плаката и рекламния дизайн, сценичния дизайн, както и в основни компютърни курсове и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в шест модула, които водят до определена професионална квалификация. Модулите предлагат специализирани аудиторни курсове и тренингови учебни форми.

прочети още
Визуални изкуства

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Графика и илюстрация
Специалност: Графика и илюстрация
Квалификация: художник-график, илюстратор

Модул: Плакат и рекламен дизайн
Специалност: Плакат и рекламен дизайн
Квалификация: художник - графичен дизайнер

Модул: Сценичен дизайн
Специалност: Сценичен дизайн
Квалификация: художник, сценичен дизайнер

Модул: Съвременна живопис и стенопис
Специалност: Съвременна живопис и стенопис
Квалификация: художник

Модул: Стъклото в изкуството и дизайна
Специалност: Стъклото в изкуството и дизайна
Квалификация: художник - дизайнер на художествено стъкло

Модул: Керамика и порцелан. Дигитални форми
Специалност: Керамика и порцелан. Дигитални форми
Квалификация: художник - приложник, керамик

Практики:

Практическото обучение включва самостоятелни проекти, участия в изложби и конкурси, работа в специализираните учебни зали и ателиета по графика и илюстрация, керамика и порцелан, стъкло, скулптура, мултимедийни и дигитални технологии в Радио-телевизионниия център на НБУ, и в Университетския театър.

Практическото обучение в някои от модулите предлага практика и стаж в рекламни агенции, предприятия и заводи и фабрики, институции в България и чужбина.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Полша, Чехия, Турция, Испания, САЩ.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите модул „Сценичен дизайн“ имат знания и умения за:

- художествено проектиране на пространства и обекти чрез визуални средства и компютърни технологии.

- изграждане на художествено осветление и мултимедия за спектакъл

- архитектурно заснемане и проектиране, намеса в архитектурна среда

- динамика на играждане на пространството, костюма и обектите в традиционни и нови визуални среди

- контруиране и театрализация на костюми в исторически и съвременен контекст.

Завършилите модул „Съвременна живопис и стенопис“ имат знания и умения:

- да композират собствени живописни творби в различни жанрове – портрет, пейзаж, тематични, фигурална композиция, натюрморт;

- да усвоят различни живописни, графични и стенописни техники и технологии и приложенията на живописното изображение;

- да използват съвременни мултимедийни системи в живописта.

Завършилите модул „Графика и илюстрация“ имат знания и умения:

- да анализират и проучват визуално съдържание;

- да проектират и илюстрират печатни произведения;

- да създават произведения в класически и съвременни графични техники;

- да отпечатват ръчно графичното произведение

- да илюстрират детска книга, класическа литература, периодика

- да презентират успешно творчески проекти

Завършилите модул „Плакат и рекламен дизайн“ имат знания и умения:

- в областта на историята и теорията на графичния и рекламен дизайн;

- притежават умения да боравят със съвременни компютърни, дигитални и мултимедийни технологии, да използват класически и съвременни методи за художествено проектиране;

- да познават основни принципи на славянските шрифтове, калиграфските техники, начини и методи за приложение на шрифта в рекламната графика;

- да създават завършени калиграфски композиции;

- да боравят с различни материали, приложими за калиграфия

- да прилагат получените знания в областта на графичния дизайн

Завършилите модул „Керамика и порцелан. Дигитални форми“ имат знания и умения:

- за керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи при създаване на съвременни форми за декоративно-пластична керамика, скулптура, архитектура, инсталации, пърформънс обекти, колажи, интериорни и екстериорни пластични разработки, както и 3D пластични композиции;

- придобиват технически умения за съвременно и модерно изкуство.

- владеят традиционни точарски техники;

- умения за представяне на артистичната керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер);

Завършилите модул „Стъклото в изкуството и дизайна“ имат знания и умения:

- да познаят симбиозата между изкуство от стъкло с архитектурата и дизайна и обратно;

- практическа и теоретична подготовка;

- да работят в областта на дизайна, вътрешната архитектура, изобразителното и приложното изкуство, рекламата и стъкларската индустрия

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: художник; рекламен дизайнер; художници проектанти, графици, илюстратори, сценични дизайнери, художествени редактори, художници-специалисти по керамика и порцелан, художествено стъкло.

Департамент, предложил програмата:

Изящни изкуства