Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща история на изобразителното изкуство, Изразните средства в изобразителното изкуство, Въведение в християнството; практически курсове като Форма и функция, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Графични и цветни техники в интериора, Основи на проектирането в интериорния дизайн и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Интериорен дизайн

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Интериорен дизайн
Квалификация: дизайнер

Практики:

Практическото обучение включва разработване на самостоятелни дизайнерски проекти, подготовка на портфолио, участие в изложби, работа в Ателието по интериорен дизайн на НБУ.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Испания.

Компетенции на завършилите програмата:

- притежават знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление в областта на интериора и екстериора;

- придобиват умения за художествено проектиране на жилищен и обществен интериор;

- придобиват умения за работа със съвременен софтуер за триизмерно проектиране;

- придобиват умения за проектиране и реализиране на продукт дизайн.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза (портфолио, табла във файлов формат, презентация, 3D макет) или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарт за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: дизайнер; дизайнери - консултанти и проектанти в рекламни агенции, дизайнерски и проектантски бюра.

Департамент, предложил програмата:

Дизайн