Египтология (Египетски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Древните цивилизации, Историческото познание, Митология и религия, Въведение в археологията, Антропология; практически курсове като - Класически египетски език, История на Древния изток, Увод в средноегипетската култура, Увод в литературата на Древния изток, Увод в културата на Древния изток и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Египтология
Квалификация: египтолог

Практики:

Практическото обучение включва Eжегоден пътуващ семинар до Египет, публикации в изследователското списание "Journal of Egyptological Studies".

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Египет, Италия, Германия и Франция.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания в областта на древноегипетската култура, литература, историята и религията; познават всички фази на древноегипетския език;

- умения да превеждат и изследват самостоятелно древноегипетски текстове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: египтолог; уредник на музей; завеждащ на филиал/музей; фондохранител.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания